Banner

KIẾN THỨC BẢO HIỂM

Bảo Hiểm Tử Kỳ Là Gì? Các Loại Bảo Hiểm Tử Kỳ

KIẾN THỨC BẢO HIỂM

Bảo Hiểm Tử Kỳ Là Gì? Các Loại Bảo Hiểm Tử Kỳ

Cập nhật: 28.02.2024   9 phút để đọc

Bảo hiểm tử kỳ là một trong những loại hình của bảo hiểm nhân thọ. Đây là gói bảo hiểm nhằm giúp khách hàng phòng ngừa những rủi ro trong cuộc sống khi chẳng may qua đời vì hiểm nghèo hoặc sự cố bất thường. Để tìm hiểu chi tiết bảo hiểm tử kỳ là gì? Bảo hiểm tử kỳ gồm những loại nào?, mời bạn đọc ngay bài viết sau.

1. Bảo hiểm tử kỳ là gì?

Bảo hiểm tử kỳ là gì? Nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ được sử dụng trong trường hợp người được bảo hiểm qua đời trong khoảng thời gian nhất định. Khi đó, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ trả tiền cho người thụ hưởng nếu người được bảo hiểm qua đời trong khi hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực. Bảo hiểm tử kỳ là gì?

Bảo hiểm tử kỳ là gì?

Trong trường hợp đáo hạn hợp đồng mà người được bảo hiểm vẫn còn sống thì doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không có nghĩa vụ thanh toán bất kỳ khoản tiền nào. Kể cả khi người được bảo hiểm qua đời sau 1 ngày kể từ ngày đáo hạn hợp đồng thì trách nhiệm trả tiền của công ty cũng không còn tồn tại.

2. Đặc điểm của bảo hiểm tử kỳ

Bảo hiểm tử kỳ có các đặc điểm cơ bản sau đây:

 • Có thời hạn nhất định.
 • Mức phí bảo hiểm và cả quyền lợi bảo hiểm đều thấp hơn bảo hiểm sinh kỳ.
 • Thời hạn yêu cầu nộp phí có thể ngắn hơn thời hạn của hợp đồng.
 • Không có giá trị tích lũy như bảo hiểm sinh kỳ và cũng không có giá trị hoàn lại.
 • Không có yếu tố tiết kiệm vì bảo hiểm tử kỳ chỉ chi trả khi người được bảo hiểm tử vong trong thời gian hiệu lực. Nếu hợp đồng đáo hạn mà không có sự kiện bảo hiểm xảy ra thì sẽ không thực hiện chi trả hay hoàn lại bất kỳ khoản tiền nào.

Xem thêm: Tìm hiểu các loại bảo hiểm nhân thọ trên thị trường Việt Nam

Như vậy có thể thấy, bảo hiểm tử kỳ không nhằm mục đích tiết kiệm và bảo vệ rủi ro. Đặc điểm của bảo hiểm tử kỳ

Đặc điểm của bảo hiểm tử kỳ

3. Điều kiện nhận quyền lợi bảo hiểm tử kỳ

Điều kiện để nhận quyền lợi từ bảo hiểm tử kỳ là gì? Theo quy định trong hợp đồng, nếu người được bảo hiểm qua đời trong lúc hợp đồng bảo hiểm tử kỳ còn hiệu lực thì công ty bảo hiểm sẽ thực hiện chi trả.

Xem thêm: Bảo hiểm sinh kỳ là gì?

Ngược lại, nếu người được bảo hiểm vẫn còn sống đến lúc hợp đồng đáo hạn thì hai bên cứ thế chấm dứt hợp đồng mà không có sự chi trả nào xảy ra.

4. Bảo hiểm tử kỳ gồm những loại nào?

4.1 Bảo hiểm tử kỳ cố định

Bảo hiểm tử kỳ cố định là dạng hợp đồng bảo hiểm cổ điển, có mức phí rẻ nhất và các điều khoản cũng đơn giản nhất. Mức phí và số tiền bảo hiểm trong thời gian hợp đồng hiệu lực sẽ được giữ nguyên hoàn toàn.

Xem thêm: Bảo hiểm trọn đời là gì?

Trong thời gian hiệu lực, nếu người được bảo hiểm qua đời thì công ty sẽ chi trả số tiền bảo hiểm đến gia đình. Khi hợp đồng hết hạn mà người được bảo hiểm vẫn còn sống thì sẽ không còn giá trị nữa. Bảo hiểm tử kỳ cố định

Bảo hiểm tử kỳ cố định

Bảo hiểm tử kỳ cố định không có mục đích tích lũy, tiết kiệm mà mang tính bảo vệ tài chính trước rủi ro. Vì vậy hợp đồng sẽ không có giá trị hoàn lại khi hết hạn, hiểu đơn giản hơn là bạn sẽ không nhận lại tiền như bảo hiểm nhân thọ. Tuy vậy, hợp đồng này là một giải pháp giúp gia đình trả các khoản nợ tồn đọng của người được bảo hiểm (nếu có) khi họ tử vong.

Xem thêm: Bảo hiểm niên kim là gì?

Đặc điểm chính của bảo hiểm tử kỳ cố định:

 • Phí bảo hiểm thấp.
 • Thời gian bảo hiểm cụ thể.
 • Phí và số tiền bảo hiểm được giữ cố định.
 • Không có giá trị tiền mặt hay giá trị hoàn lại.
 • Không thực hiện thanh toán khi hợp đồng hết hạn.
 • Sau ngày ân hạn mà người tham gia không nộp phí thì hợp đồng sẽ mất hiệu lực.

4.2 Bảo hiểm tử kỳ có thể tái tục

Khi tham gia hợp đồng này, người được bảo hiểm có quyền yêu cầu tái tục hợp đồng vào ngày kết thúc. Đồng thời không cần cung cấp bằng chứng về tình trạng sức khỏe hiện tại vì điều này đã được công ty bảo hiểm nắm tương đối rõ.

Mức phí cố định sẽ tăng lên so với hợp đồng cũ và phụ thuộc vào độ tuổi của người được bảo hiểm khi tiến hành thủ tục tái tục hợp đồng. Hợp đồng bảo hiểm tử kỳ có thể tái tục giới hạn độ tuổi là 65. Nếu người được bảo hiểm bước vào 65 tuổi thì không thể tái tục hợp đồng này. Bảo hiểm tử kỳ có thể tái tục

Bảo hiểm tử kỳ có thể tái tục

Đặc điểm chính của hợp đồng bảo hiểm tử kỳ có thể tái tục:

 • Có thể gia hạn hợp đồng mà không cần bằng chứng về sức khỏe.
 • Người tham gia bảo hiểm có quyền hủy bỏ hoặc tái tục khi hợp đồng hết hạn.
 • Phí bảo hiểm sẽ tăng tùy thuộc vào độ tuổi của người được bảo hiểm tại thời điểm tái tục.

4.3 Bảo hiểm tử kỳ có thể chuyển đổi

Khi tham gia loại hình bảo hiểm này, người được bảo hiểm có thể chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ hợp đồng bảo hiểm cũ sang một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trọn đời, bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp khi hợp đồng còn hiệu lực.

Mức phí bảo hiểm mỗi năm sẽ phụ thuộc vào đặc điểm của hợp đồng bảo hiểm mới và độ tuổi của người được bảo hiểm. Bên cạnh đó, để thực hiện thủ tục chuyển đổi thì người được bảo hiểm cần phải đóng thêm phí chuyển đổi cho doanh nghiệp bảo hiểm.

Xem thêm: Bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn là gì?

Hợp đồng bảo hiểm từ kỳ có thể chuyển đổi sẽ giúp cho người được bảo hiểm sử dụng để tiết kiệm trong tương lai. Bảo hiểm tử kỳ có thể chuyển đổi

Bảo hiểm tử kỳ có thể chuyển đổi

Đặc điểm chính của bảo hiểm tử kỳ có thể chuyển đổi:

 • Có thể chuyển đổi thành hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trọn đời hoặc bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực.
 • Có thể lựa chọn chuyển đổi một phần hay toàn bộ hợp đồng.
 • Phí bảo hiểm cao hơn và có tính phí chuyển đổi.

4.4 Bảo hiểm tử kỳ giảm dần

Người ta thường sử dụng bảo hiểm tử kỳ giảm dần với mục đích đảm bảo cho khoản nợ chưa thanh toán hết mà người được bảo hiểm phải trả dần. Có thể kể đến như là khoản mua trả góp bất động sản, phương tiện đi lại, tiền vay ngân hàng,...

Số tiền bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm tử kỳ giảm dần sẽ giảm theo thời gian, mức giảm được quy định trong hợp đồng. Số tiền này sẽ tương ứng với khoản nợ (nợ còn lại) của người được bảo hiểm.

Đặc điểm chính của bảo hiểm tử kỳ giảm dần:

 • Mức phí bảo hiểm thường thấp và cố định hơn so với bảo hiểm tử kỳ cố định.
 • Thời hạn nộp phí bắt buộc có thể ngắn hơn toàn bộ thời hạn của hợp đồng. Vào giai đoạn cuối của hợp đồng thì người được bảo hiểm sẽ không phải nộp phí.
 • Người được bảo hiểm sẽ nhận được một số tiền rất ít khi gần kết thúc hợp đồng so với tổng số tiền bảo hiểm khi mới ký kết hợp đồng.

4.5 Bảo hiểm tử kỳ tăng dần

Bảo hiểm tử kỳ tăng dần được thiết kế nhằm chống lại ảnh hưởng của lạm phát. Khi làm phát xảy ra, số tiền bảo hiểm thực của hợp đồng sẽ giảm theo giá trị đồng tiền trong khoảng thời gian nhất định.

Theo hợp đồng này, số tiền bảo hiểm hằng năm sẽ tăng theo tỷ lệ % nhất định. Ví dụ:

 • Khi ký kết hợp đồng, số tiền bảo hiểm là 100 triệu, điều khoản trong hợp đồng có quy định số tiền này sẽ tăng 10% mỗi năm. Thời hạn của hợp đồng là 15 năm.
 • Giả sử sau 5 năm kể từ ngày ký kết hợp đồng, người được bảo hiểm tử vong thì người thụ hưởng sẽ nhận được số tiền là 150 triệu đồng.
 • Một vài trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm còn đưa ra hợp đồng với thời hạn ngắn có thể tái tục. Số tiền bảo hiểm sẽ gia tăng sau mỗi lần tái tục. Bảo hiểm tử kỳ tăng dần

Bảo hiểm tử kỳ tăng dần

Đặc điểm chính của bảo hiểm tử kỳ tăng dần:

 • Số tiền bảo hiểm trong thời hạn hợp đồng có thể tăng mà không cần chứng minh tình hình sức khỏe.
 • Phí bảo hiểm cũng tăng theo số tiền bảo hiểm khi tái tục.
 • Phí bảo hiểm thường cao hơn phí của bảo hiểm tử kỳ cố định.
 • Nếu muốn tiếp tục hợp đồng thì độ tuổi của người tham gia không vượt qua 60-65 tuổi.

4.6 Bảo hiểm tử kỳ thu nhập gia đình

Trường hợp người trụ cột trong gia đình tử vong thì loại bảo hiểm này sẽ hỗ trợ cho gia đình cung cấp một khoản tiền thay thế nguồn thu nhập chính trong khoảng thời gian nhất định.

Theo quy định từ hợp đồng, nếu người được bảo hiểm qua đời mà hợp đồng vẫn còn thời hạn thì công ty bảo hiểm sẽ trả định kỳ một số tiền cho đến khi kết thúc hợp đồng hoặc khi người thụ hưởng trưởng thành ở độ tuổi nhất định.

Ở các quốc gia trên thế giới, khi các gia đình nhận được khoản tiền định kỳ từ loại hợp đồng này thì sẽ không phải đóng thuế thu nhập cá nhân trên khoản tiền đó. Có thể nói điều này mang tính nhân đạo và khuyến khích mọi người tham gia bảo hiểm.

Mức phí cho loại hợp đồng bảo hiểm này khá thấp. Do càng gần ngày hết hạn, số tiền phải trả cho người được bảo hiểm sẽ càng ít dần đi. Nếu hợp đồng đã đến cuối thời hạn mà người được bảo hiểm vẫn còn sống thì công ty bảo hiểm sẽ không phải thanh toán bất kỳ khoản tiền nào cho họ. Bảo hiểm tử kỳ thu nhập gia đình

Bảo hiểm tử kỳ thu nhập gia đình

Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp còn thiết kế ra loại hình bảo hiểm tử kỳ thu nhập gia đình gia tăng. Mục đích nhằm bù đắp cho việc lạm phát làm đồng tiền mất giá, từ đó giảm giá trị thực của số tiền trợ cấp.

Đặc điểm chính của bảo hiểm tử kỳ thu nhập gia đình:

 • Công ty bảo hiểm thanh toán dần cho đến khi hết hợp đồng hoặc người thụ hưởng đạt độ tuổi nhất định.
 • Phí bảo hiểm khá thấp.
 • Khoản tiền trả dần được xem như khoản thu nhập không chịu thuế.

5. Khi nào nên mua bảo hiểm tử kỳ

Bạn có thể mua bảo hiểm tử kỳ trong số các trường hợp sau đây:

 • Bạn là người trụ cột, nguồn thu nhập chính trong gia đình.
 • Bạn quan tâm đến sức khỏe và tính mạng của bản thân.
 • Bạn muốn có một giải pháp dự phòng rủi ro tài chính với chi phí thấp nếu chẳng may bản thân xảy ra sự cố.
 • Bạn có tiền gửi ngân hàng, có thể kết hợp với bảo hiểm tử kỳ để đem lại thu nhập dài hạn cao hơn so với bảo hiểm đầu tư. Rủi ro mất tiền ở loại hình này hầu như không có. Khi nào nên mua bảo hiểm tử kỳ?

Khi nào nên mua bảo hiểm tử kỳ?

Đến đây bạn đã có thể hiểu được bảo hiểm từ kỳ là gì. Việc tham gia bảo hiểm tử kỳ hay bất kỳ loại bảo hiểm nào khác nằm ở quyết định của chính bạn. Hãy tìm hiểu thật kỹ thông tin về các loại hình bảo hiểm và cân nhắc các yếu tố cá nhân và gia đình để lựa chọn gói bảo hiểm phù hợp.

Bài viết liên quan

text
slogan
Theo dõi Generali trên mạng xã hội
text
text
text
text
(*) Theo Báo cáo Phí Bảo hiểm trực tiếp năm 2022 từ ANIA Hiệp hội các công ty bảo hiểm quốc gia
text
PHONG CÁCH SỐNG NHƯ Ý
texttext
DMCA Protection Badge
© Bản quyền thuộc về Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam