Hướng dẫn giải quyết quyền lợi

Bạn tham gia loại hình
Bảo hiểm nào?

Ưu điểm khi sử dụng dịch vụ
của Generali Việt Nam


Mọi lúc
Mọi lúc

Không cần phải đi đâu xa
Nộp yêu cầu & theo dõi
tiến độ xử lý ngay trên GenVita

Mọi nơi
Mọi nơi

Với 260+ Bệnh viện,
phòng khám liên kết Bảo
lãnh viện phí trên
toàn quốc

Sát cánh bảo vệ - Minh bạch từng con số

text
slogan
Theo dõi Generali trên mạng xã hội
text
text
text
text
(*) Theo Báo cáo Phí Bảo hiểm trực tiếp năm 2022 từ ANIA Hiệp hội các công ty bảo hiểm quốc gia
text
PHONG CÁCH SỐNG NHƯ Ý
texttext
DMCA Protection Badge
© Bản quyền thuộc về Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam