Step-by-Step Process
Static Template
Thông tin khách hàng
Thông tin sản phẩm
Xác thực OTP
Tài liệu minh họa

Thông tin

Khách hàng

20.000.000 VND /năm
Họ & tên*
Giữa họ và tên phải có khoảng cách
Giới tính của bạn là...?
Nam
Nữ
Tuổi*
Số điện thoại*
Email

Ghi chú:

  • Thông tin Họ & tên, Giới tính và Tuổi là của Người được bảo hiểm.
  • Nghề nghiệp của Người được bảo hiểm được giả định thuộc Nhóm nghề 2, nhóm nghề được thẩm định mức phí chuẩn khi tham gia bảo hiểm.
  • (*) Thông tin bắt buộc.
Static Template
Thông tin khách hàng
Thông tin sản phẩm
Xác thực OTP
Tài liệu minh họa
Thông tin
Sản phẩm
VITA - Đầu Tư Như Ý
VITA - Cho Con
VITA - Sống Tự Tin
VITA - Sống Lạc Quan
VITA - An Vui Như Ý
VITA - Doanh Nghiệp Như Ý
Static Template
Thông tin khách hàng
Thông tin sản phẩm
Xác thực OTP
Tài liệu minh họa

Để xem bảng minh họa hãy

Nhập mã OTP

20.000.000 VND /năm
Mã OTP có hiệu lực đến
Bạn chưa nhận được mã OTP?
Gửi lại mã OTP
Static Template
Thông tin khách hàng
Thông tin sản phẩm
Xác thực OTP
Tài liệu minh họa
Generali Việt Nam