bg_page

Chính sách bảo mật

Đây là chính sách của Công ty TNHH BHNT Generali Việt Nam (“Generali”) về việc thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý khách thông qua trang web này.

Chính sách chung

Generali tôn trọng sự riêng tư của người sử dụng trang Web này, và tuân theo quy định về thông tin cá nhân, theo pháp luật Việt Nam.

Những cách lưu giữ dữ liệu cá nhân

Generali lưu giữ dữ liệu cá nhân theo 2 cách. Đó là những dữ liệu cá nhân có trong:

 • Hồ sơ và tài liệu của khách hàng, bao gồm những hồ sơ chứa thông tin do người sử dụng trang web này cung cấp hoặc do khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng tự nguyện cung cấp cho Generali
 • Các hồ sơ khác, bao gồm các hồ sơ hành chính, nghiệp vụ và dữ liệu cá nhân cung cấp cho Generali cho việc quảng bá, quản lý và các hoạt động hành chính (bao gồm dữ liệu cá nhân của các nhà cung cấp dịch vụ cho Generali)
Mục đích của việc lưu giữ những dữ liệu cá nhân của Quý khách

Generali lưu giữ thông tin Quý khách cho những mục đích sau:

 • Hồ sơ và tài liệu của khách hàng được lưu giữ để tạo điều kiện cho chúng tôi cung cấp đến khách hàng các dịch vụ Bảo hiểm hoặc các hoạt động liên quan một cách dễ dàng nhất
 • Các hồ sơ khác được lưu giữ cho những mục đích khác tùy thuộc vào tính chất của việc lưu giữ, như các hoạt động hành chính của văn phòng, các hoạt động quảng bá và tiếp thị, việc lựa chọn các nhà cung cấp dịch vụ v.v..
Làm thế nào để thu thập thông tin cá nhân

Việc thu thập thông tin cá nhân mà không được sự đồng ý rõ rang của người sử dụng sẽ xảy ra trong lúc truy cập trang web. Các dịch vụ được cung cấp trên trang web này:

 • không sử dụng địa chỉ IP (Internet Protocol Addresses) để thu thập thông tin. Tuy nhiên, địa chỉ IP sẽ được lưu giữ trong hệ thống định vị thông tin
 • sử dụng navigation data như dữ liệu tổng hợp cho mục đích thống kê.
 • sử dụng cookies để cải thiện trình duyệt nhưng không cho mục đích thống kê. Quý khách có thể vô hiệu hóa việc sử dụng cookies nhưng việc này có thể làm giảm chất lượng trang web.
 • không sử dụng thẻ internet

Trang web này áp dụng các chính sách sau đây về việc thu thập thông tin cá nhân:

 • Email: Dữ liệu nhận bẳng email gửi đến trang web này được sử dụng để trả lời các yêu cầu trong email này và được lưu giữ để thống kê.
 • Danh sách gửi thư: tên sẽ có trong trong danh sách gửi thư này nếu được sự đồng ý của người nhận
 • Đăng kí: Dữ liệu nhận được sau khi hoàn thành các hồ sơ trực tuyến sẽ được sử dụng để trả lời các yêu cầu về dịch vụ trực tuyến.

Generali sẽ thu thập các thông tin cá nhân khi nhận được mẫu đơn, thư từ và các tài liệu khác từ khách hàng hoặc các cá nhân khác.

Sử dụng thông tin cá nhân của Qúy khách như thế nào

large-check-red  Cung cấp thông tin về các dịch vu bảo hiểm và các hoạt động liên quan, bao gồm việc cung cấp bản mô tả Quyền lợi Bảo hiểm của Quý khách.


large-check-red  Liên hệ với bất kỳ công ty hoặc các tổ chức kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm hoặc môi giới bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, giải quyết yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm hoặc điều tra, hoặc các nhà cung cấp dịch vụ khác liên quan đến bảo hiểm cho bất kỳ mục đích nói trên (giám định tổn thất, đại lý, các công ty tái bảo hiểm, đồng bảo hiểm, các công ty hỗ trợ khẩn cấp, luật sư, các nhà tư vấn tài chính, các chuyên gia khác, hiệp hội hoặc các tổ chức tương tự của các công ty bảo hiểm và thành viên của các hiệp hội và tổ chức này) liên quan đến các dịch vụ bảo hiểm cung cấp cho Quý khách.


large-check-red  Xác minh thông tin cá nhân của Quý khách


large-check-red  Xác nhận các chi tiết thanh toán với ngân hàng hoặc các công ty cung cấp thẻ tín dụng


large-check-red  Gửi Quý khách các thông tin về dịch vụ do tập đoàn Generali cung cấp với sự đồng ý của Quý khách


large-check-red  Liên hệ với chính phủ và các cơ quan điều hành theo yêu cầu của pháp luật


large-check-red  Bảo vệ quyền lợi của Generali hoặc các bên thứ ba khác, hoặc để thi hành các điều khoản và quy tắc đối với việc sử dụng trang web này


large-check-red  Tiến hành các hoạt động khác theo yêu cầu của Generali hoặc theo quy định của pháp luật.


Generali có thể cung cấp thông tin cá nhân của Quý khách cho ai

Generali sẽ thu thập các thông tin cá nhân khi nhận được mẫu đơn, thư từ và các tài liệu khác từ khách hàng hoặc các cá nhân khác.

large-check-red  Các công ty khác trong tập đoàn Assicurazioni Generali

large-check-red  Bất kỳ công ty hoặc các tổ chức kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm hoặc môi giới bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, giải quyết yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm hoặc điều tra, hoặc các nhà cung cấp dịch vụ khác liên quan đến bảo hiểm cho bất kỳ mục đích nói trên (giám định tổn thất, đại lý, các công ty tái bảo hiểm, đồng bảo hiểm, các công ty hỗ trợ khẩn cấp, luật sư, các nhà tư vấn tài chính, các chuyên gia khác, hiệp hội hoặc các tổ chức tương tự của các công ty bảo hiểm và thành viên của các hiệp hội và tổ chức này);

large-check-red  Các nhà cung cấp dịch vụ cho Generali liên quan đến việc duy trì và quản lý trang web này

large-check-red  Chính phủ và các cơ quan quản lý theo quy đinh của pháp luật

large-check-red  Những người khác chịu trách nhiệm bảo mật cho Generali hoặc những tổ chức kế thừa và chuyển nhượng hợp pháp của Generali.

Truy cập dữ liệu cá nhân của Quý khách

Quý khách có quyền:

large-check-red  Yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân của Quý khách

large-check-red  Sửa bất kỳ sai sót nào trong dữ liệu cá nhân của Quý khách

large-check-red  Lưu bản copy dữ liệu cá nhân của Quý khách khi thanh toán khoản phí hợp lý

large-check-red  Rút lại sự đồng ý của Quý khách về việc Generali sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý khách, khi có yêu cầu bằng văn bản. Tuy nhiên, nếu Quý khách không đồng ý để Generali sử dụng sử liệu cá nhân của Quý khách, Generali không thể liên hê hoặc cung cấp cho Quý khách các dịch vụ bảo hiểm hoặc các hoạt động liên quan.

large-check-red  Yêu cầu xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của Quý khách mà Generali đã thu thập.

Cách thức gửi yêu cầu truy cập, sửa đổi hoặc xóa dữ liệu cá nhân

Trong trường hợp Quý khách có bất kỳ yêu cầu truy cập hoặc xóa các dữ liệu cá nhân mà Generali đã thu thập theo cách thức và mục đích được đề cập trong Chính sách Bảo mật này, Quý khách vui lòng liên hệ với Generali qua địa chỉ thư điện tử (email) info@generali-life.com.vn hoặc gửi thư trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Phòng Công nghệ thông tin của Generali tại địa chỉ:

 • Phòng Công nghệ thông tin
 • Công ty TNHH BHNT Generali Việt Nam
 • Generali Plaza - 43 - 45 Tú Xương, Phường 07, Quận 03, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Generali sẽ phản hồi và xử lý các yêu cầu liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách (bao gồm yêu cầu truy cập, sửa đổi và xóa dữ liệu) trong khoảng thời gian thích hợp và tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành. Ngay khi Quý khách gửi yêu cầu cho Generali, Quý khách đồng ý và cho phép Generali liên hệ và trao đổi với Quý khách nhằm xác minh Quý khách là chủ sở hữu của các dữ liệu cá nhân mà Quý khách gửi yêu cầu, đồng thời Quý khách đồng ý cung cấp các thông tin xác minh khác để hỗ trợ Generali trong việc xử lý yêu cầu của Quý khách theo quy định của pháp luật.

Phòng Công nghệ thông tin

Trong trường hợp Quý khách có thắc mắc về dữ liệu cá nhân của mình (bao gồm yêu cầu truy cập, hoặc sửa đổi thông tin về dữ liệu cá nhân), vui lòng liên hệ:

 • Phòng Công nghệ thông tin
 • Công ty TNHH BHNT Generali Việt Nam
 • Generali Plaza - 43 - 45 Tú Xương, Phường 07, Quận 03, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Lưu ý chung

Quý khách có thể tìm thêm thông tin chi tiết về chính sách của công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam trên trang www.generali.vn

Chính sách bảo mật này là một phần của Điều khoản sử dụng trang web này, bằng việc sử dụng trang web này, chúng tôi xem như Quý khách đã chấp nhận các điều khoản đó.

text
slogan
Theo dõi Generali trên mạng xã hội
text
text
text
text
(*) Theo Báo cáo Phí Bảo hiểm trực tiếp năm 2022 từ ANIA Hiệp hội các công ty bảo hiểm quốc gia
text
PHONG CÁCH SỐNG NHƯ Ý
texttext
DMCA Protection Badge
© Bản quyền thuộc về Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam