bg_page

Bản quyền & miễn trừ trách nhiệm

Điều khoản sử dụng

Trang web của Generali Việt Nam (“website” hoặc “Generali website”) là dịch vụ cung cấp thông tin trên mạng của Công ty TNHH bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam (“Generali”). Khi truy cập hoặc tải thông tin từ trang web này, bạn đã chấp nhận tuân thủ các điều khoản và điều kiện nêu trong thông báo này. Khi sử dụng trang web này, bạn xem như đã đồng ý với các điều khoản này.

Hạn chế sử dụng

Nội dung trang web của Generali là tài sản của Generali. Mọi tác quyền đều được bảo hộ. Một phần hoặc toàn bộ nội dung của trang web của Generali không thể được sao chép, mô phỏng, chuyển giao, đăng tải, xuất bản hoặc phân phối dưới bất kỳ hình thức nào mà không được Generali đồng ý trước bằng văn bản, ngoài trừ trường hợp Generali đồng ý cho bạn in từng phần của những trang này để sử dụng cho mục đích cá nhân.

Thương hiệu và logo xuất hiện trên trang web này là tài sản của Assicurazioni Generali S.p.A. (Tập đoàn Generali) và không được sử dụng trên bất kỳ trang web nào khác mà không được Generali đồng ý trước bằng văn bản.Tên Generali hoặc bất kỳ thương hiệu nào bao gồm thương hiệu GENERALI không được phép đưa vào địa chỉ Internet khi chưa được Generali đồng ý trước bằng văn bản.

Miễn trừ trách nhiệm

Thông tin trên trang web này được Generali nỗ lực cung cấp một cách trung thực và chính xác nhất. Tuy nhiên, dữ liệu, ý kiến và thông tin đặc biệt (ngày họp HĐQT, thông cáo báo chí, nội dung trình bày…) đăng tải trên trang web này hoàn toàn với mục tiêu cung cấp thông tin về các hoạt động của Tập đoàn Generali và Generali không bị ràng buộc trách nhiệm trong việc cập nhật hoặc điều chỉnh các thông tin này.

Các thông tin này có thể được dùng cho mục đích ra quyết định đầu tư cá nhân và người sử dụng gánh chịu mọi rủi ro. Thông tin trên trang web này được biên soạn từ các nguồn tin nội bộ của Tập đoàn Generali. Generali bảo lưu quyền sửa đổi các thông tin nêu trên và các chức năng hoạt động của trang web này bất kỳ lúc nào tùy ý và không cần phải thông báo trước.

Generali sẽ cố gắng ở mức cao nhất đảm bảo những thông tin trong trang web này tuân thủ yêu cầu về độ tin cậy, trung thực và chính xác. Generali không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc nội dung thiếu chính xác nào trong trang web này phát sinh từ những tình huống không thể quy trách nhiệm cho Generali.

Hơn nữa, Generali không chịu trách nhiệm về những hậu quả ngoài ý muốn xảy ra khi việc cung cấp thông tin trên trang web bị gián đoạn, trì hoãn hoặc hư hỏng kéo dài do mất điện, hỏng đường dây điện thoại, hỏng Internet hoặc các tình huống ngoài khả năng kiểm soát của Generali.

Máy chủ của Generali đặt tại Việt Nam. Generali không ngụ ý các tài liệu hoặc nội dung trong trang web này phù hợp hoặc sẵn sàng được sử dụng bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Bạn có thể lựa chọn truy cập trang web này từ những địa điểm khác và tự chịu những rủi ro nếu có. Bạn phải chịu trách nhiệm tuân thủ các luật pháp tại địa phương và những luật pháp có thể vận dụng vào trường hợp của bạn. Đặc biệt, bạn phải tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến việc truyền tải dữ liệu kỹ thuật từ Việt Nam ra nước ngoài.

Không có thông tin nào trong trang web Generali nhằm mục đích đề nghị, thuyết phục hoặc chào mời mua hoặc bán chứng khoán hoặc bất kỳ công cụ tài chính nào hoặc cung cấp bất kỳ lời tư vấn hoặc dịch vụ đầu tư nào; một số thông tin có thể chỉ xuất hiện trên trang web Generali vì việc xuất bản cần phải tuân thủ các quy định của pháp luật.

Thông tin và dịch vụ do trang web Generali cung cấp không được sử dụng, tải xuống hoặc truyền bá đến những nơi mà việc lưu trữ, sử dụng, truyền thông hoặc phổ biến những thông tin này sẽ vi phạm luật pháp, quy định của cơ quan nhà nước, cơ quan quản lý hoặc đến nơi mà Generali không được phép cung cấp những thông tin và dịch vụ này. Một số sản phẩm hoặc dịch vụ mô tả trong trang web này có thể không được triển khai tại một số quốc gia hoặc không phục vụ cho một số đối tượng khách hàng. Thông tin tài chính trình bày trong trang web của Generali được dịch sang tiếng Anh vì mục đích tiện lợi cho người truy cập; ngôn ngữ chính thức là tiếng Việt. Những thông tin này không cấu thành sự chào hàng hoặc lời mời đăng ký hoặc mua chứng khoán của Generali tại bất kỳ quốc gia nào. Trừ phi được một công cụ tài chính nào đó được nêu rõ, không có công cụ tài chính nào được đề cập hoặc mô tả trong trang web của Generali đã hoặc sẽ được đăng ký theo luật nước ngoài nào và do đó, không có công cụ tài chính nào được chào bán trực tiếp hoặc gián tiếp tại bất kỳ quốc gia nào khác.

Trách nhiệm của bạn

Khi truy cập vào trang web của Generali, bạn đã đồng ý bồi thường và miễn trừ Generali khỏi bất kỳ hình thức khiếu nại nào từ bên thứ ba xuất phát từ việc sử dụng trang web Generali của bạn và miễn trừ mọi hình thức thiệt hại, phí tổn, hành động, khiếu kiện, khiếu nại, bồi thường, chi phí (bao gồm cả chi phí pháp lý), hoặc trách nhiệm mà Generali phải gánh chịu do hậu quả của việc sử dụng trang web Generali nói trên hoặc do bạn vi phạm hoặc không tuân thủ bất kỳ nội dung nào trong bản Điều khoản Sử dụng này.

Liên kết

Generali không chịu trách nhiệm về những tài liệu do bên thứ ba soạn thảo hoặc xuất bản có đường liên kết đến trang web của Generali. Nếu bạn quyết định truy cập vào các trang web liên kết, bạn phải tự chịu mọi rủi ro và tự có biện pháp phòng chống các loại vi-rút hoặc các yếu tố gây hại khác. Các đường liên kết không ngụ ý rằng Generali tài trợ hoặc liên kết với bất kỳ đơn vị nào có sản phẩm hoặc dịch vụ được trình bày ở đó.

Thông tin do bạn cung cấp

Bất kỳ tài liệu nào được gửi đến Generali, kể cả bằng e-mail hoặc qua các trang web, sẽ được xem là không cần phải bảo mật. Generali sẽ không chịu trách nhiệm về những tài liệu này dưới bất kỳ hình thức nào và Generali được toàn quyền mô phỏng, sử dụng, công bố, trình bày, chuyển thể, sáng tạo và phân phối những tài liệu này đến mọi người vô hạn định. Hơn nữa, Generali sẽ được toàn quyền sử dụng bất kỳ ý tưởng, bí quyết hoặc kỹ thuật có trong những tài liệu này cho bất kỳ mục đích nào bao gồm, nhưng không giới hạn, trong việc phát triển, xây dựng và tiếp thị sản phẩm hợp nhất với những tài liệu đó. Bạn phải đảm bảo những tài liệu gửi đến Generali phù hợp cho việc xuất bản và bạn đồng ý bồi thường cho Generali nếu bất kỳ bên thứ ba nào khiếu kiện Generali liên quan đến những tài liệu này.

Để rõ ràng, việc xử lý các thông tin là dữ liệu cá nhân của bạn và do bạn cung cấp sẽ tuân thủ theo Chính sách bảo mật của Generali. Mọi yêu cầu liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn (bao gồm yêu cầu truy cập, sửa đổi, yêu cầu xóa dữ liệu) cần được gửi tới Generali và sẽ được xử lý, phản hồi thông qua địa chỉ của Generali được cung cấp tại Chính sách bảo mật.

Cookies

Cookie là một tập tin dữ liệu nhỏ mà một trang web bất kỳ có thể gửi đến địa chỉ của bạn khi bạn truy cập trang web đó. Trang web của Generali có thể có cookie ở một số nơi để ghi nhận xu hướng truy cập trang web của người xem. Nếu bạn không muốn nhận cookie, bạn có thể cài đặt cho trình duyệt của mình chức năng cảnh báo trước khi chấp nhận cookies hoặc từ chối bất kỳ lúc nào trình duyệt của bạn thông báo sự xuất hiện của cookies. Bạn cũng có thể từ chối mọi cookies bằng cách tắt chức năng này trong trình duyệt của mình.

Luật pháp và Quyền khởi kiện

Những điều khoản và điều kiện và hoạt động này được điều chỉnh bởi Luật pháp Việt Nam. Tuy nhiên, Generali bảo lưu quyền khởi kiện tại quốc gia ngoài Việt Nam, để bảo vệ lợi ích của mình hoặc thực thi quyền hạn của mình bất kỳ lúc nào Generali nhận thấy phù hợp.

text
slogan
Theo dõi Generali trên mạng xã hội
text
text
text
text
(*) Theo Báo cáo Phí Bảo hiểm trực tiếp năm 2022 từ ANIA Hiệp hội các công ty bảo hiểm quốc gia
text
PHONG CÁCH SỐNG NHƯ Ý
texttext
DMCA Protection Badge
© Bản quyền thuộc về Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam