bao-hiem-nien-kim

KIẾN THỨC BẢO HIỂM

Bảo hiểm niên kim là gì? Đặc trưng và phân loại bảo hiểm niên kim

KIẾN THỨC BẢO HIỂM

Bảo hiểm niên kim là gì? Đặc trưng và phân loại bảo hiểm niên kim

31.07.2021   7 phút để đọc

Khi tìm hiểu thông tin các gói bảo hiểm nhân thọ, chắc chắn bạn sẽ gặp gói sản phẩm tên bảo hiểm niên kim. Chỉ xem qua tên thì có lẽ bạn sẽ không biết rõ đặc điểm của gói bảo hiểm này như thế nào. Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn các đặc điểm của bảo hiểm niên kim cũng như các loại bảo hiểm niên kim hiện có trên thị trường ngày nay.

1. Bảo hiểm niên kim là gì?

Bảo hiểm niên kim có tên gọi tiếng Anh là Annuity. Chúng ta cũng thường nghe nhắc đến bảo hiểm niên kim với những cái tên như bảo hiểm nhân thọ trả tiền định kỳ hay bảo hiểm trả tiền định kỳ.

Vậy bảo hiểm niên kim là gì? Đó là nghiệp vụ bảo hiểm chủ yếu dành cho người được bảo hiểm trong trường hợp người đó sống đến một thời gian nhất định. Sau khi kết thúc thời hạn đó, doanh nghiệp bảo hiểm cần phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng như đã thỏa thuận trong hợp đồng.
bao-hiem-nien-kim

Bảo hiểm niên kim là gì?

2. Đặc trưng của bảo hiểm niên kim

Người tham gia bảo hiểm niên kim có thể lựa chọn đóng phí một hoặc nhiều lần. Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chi trả cho người được bảo hiểm theo định kỳ.

Các khoản niên kim nhận được thông thường có độ lớn không đổi nhưng cũng có thể tăng lên theo một tỷ lệ nào đó dựa vào thỏa thuận của hai bên trong lúc ký hợp đồng bảo hiểm.

Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ trả tiền khi người được bảo hiểm còn sống trong thời gian hợp đồng có hiệu lực. Có thể hiểu bảo hiểm niên kim là một loại hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trường hợp sống.

Thực tế có các điều khoản giúp bảo vệ quyền lợi cho người được bảo hiểm khi chẳng may người đó mất lúc vừa đóng phí xong, chưa nhận khoản niên kim nào hoặc nhận được vài lần kể từ khi tham gia. Đó là Điều khoản hoàn phí bảo hiểm hoặc Điều khoản về khả năng chuyển hồi:

Đối với Điều khoản hoàn phí bảo hiểm:

 • Nếu người được bảo hiểm tử vong trước thời điểm nhận niên kim thì phía doanh nghiệp bảo hiểm sẽ hoàn phí bảo hiểm cho người thừa kế hợp pháp của người đó.
 • Bên mua bảo hiểm cần phải nộp thêm một khoản phí để có thể bổ sung điều khoản này vào hợp đồng.
 • Về bản chất, việc hoàn phí trong bảo hiểm niên kim nhân thọ không khác gì bảo hiểm tử kỳ đơn thuần trong hợp đồng bảo hiểm tử vong.
  bao-hiem-nien-kim

Doanh nghiệp phải hoàn phí nếu áp dụng Điều kiện hoàn phí bảo hiểm

Đối với Điều khoản khả năng chuyển hồi:

 • Khi người được bảo hiểm mất đi, điều khoản này giúp cho người thụ hưởng còn sống nhận được những khoản niên kim chưa chi trả.
 • Thông thường số tiền nhận được sẽ thấp hơn mức mà doanh nghiệp bảo hiểm chi trả cho người đầu tiên. Giá trị các khoản trợ cấp chỉ có thể bằng 50-60% số tiền ban đầu. Vì thế người còn có thể nói khoản trợ cấp được chuyển hồi 50-60%.
 • Điều khoản này sẽ giúp kéo dài thời gian trả trợ cấp cho người thụ hưởng khi người được bảo hiểm qua đời.
 • Cũng như Điều khoản hoàn phí bảo hiểm, muốn áp dụng Điều khoản khả năng chuyển hồi vào hợp đồng bảo hiểm niên kim thì người tham gia bảo hiểm cũng phải nộp thêm phí.

3. Phân loại bảo hiểm niên kim

3.1 Niên kim trả ngay

Bảo hiểm niên kim trả ngay được xem là dạng niên kim đơn giản nhất. Theo đó, người được bảo hiểm sẽ thực hiện đóng phí chỉ 1 lần khi ký hợp đồng. Định kỳ hằng năm tính từ năm bắt đầu tham gia, người này sẽ được thanh toán tiền khi đạt đến độ tuổi nhất định hoặc đến khi qua đời.

Doanh nghiệp sẽ trả khoản tiền bảo hiểm đầu tiên cho người được bảo hiểm vào cuối năm. Hầu hết hợp đồng bảo hiểm niên kim trả ngay được mua bởi người về hưu vì để đảm bảo có thu nhập thường xuyên khi về già.

Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ không thể biết các khoản niên kim sẽ được trả trong vòng bao lâu vì điều này phụ thuộc vào tuổi thọ của người hưởng niên kim.
bao-hiem-nien-kim

Người tham gia chỉ đóng phí 1 lần khi ký hợp đồng

3.2 Niên kim trả sau

Bảo hiểm niên kim trả sau là dạng hợp đồng sẽ thực hiện thanh toán lần đầu tiên cho người được bảo hiểm sau một vài năm kể từ năm đầu tiên tham gia. Khoảng thời gian từ ngày ký kết đến ngày nhận trợ cấp đầu tiên được gọi là thời gian chờ chi trả (deferred period).

Nếu chẳng may người được bảo hiểm chết trong khoảng thời gian chờ chi trả kèm theo đó là hợp đồng có điều khoản Hoàn phí bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm sẽ thực hiện hoàn lại số tiền phí đã đóng. Số tiền này có thể được chuyển cho người thân của người được bảo hiểm hoặc bên mua bảo hiểm.

Người tham gia bảo hiểm có thể chọn cách mua bảo hiểm niên kim trả sau theo dạng đóng phí một lần hoặc đóng phí định kỳ trong thời gian trả chậm.

3.3 Niên kim trả có thời hạn

Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ trả khoản niên kim cho người được bảo hiểm dựa theo số năm xác định trong hợp đồng bảo hiểm. Việc trả tiền này sẽ kết thúc nếu người được bảo hiểm qua đời trong thời hạn hiệu lực của hợp đồng hoặc khi đến thời điểm cuối cùng nhận niên kim đã quy định trong hợp đồng, tùy vào thời điểm nào sẽ đến trước.
bao-hiem-nien-kim

Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ trả tiền theo thời hạn được quy định trong hợp đồng

3.4 Niên kim trọn đời

Bảo hiểm niên kimBảo hiểm niên kim trọn đời hay còn gọi là niên kim vĩnh cửu sẽ thực hiện chi trả cho người được bảo hiểm mà không bị giới hạn thời gian. Người được bảo hiểm sẽ nhận niên kim định kỳ cho tới khi qua đời. Như vậy khi tham gia bảo hiểm niên kim trọn đời, người được bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không biết chính xác số lần nhận niên kim.

3.5 Niên kim cố định

Niên kim cố định là dạng hợp đồng bảo hiểm sẽ thanh toán một khoản tiền không đổi cho người được bảo hiểm trong suốt kỳ thanh toán. Niên kim cố định được xem là hình thức bảo hiểm chi trả niên kim phổ biến vì đơn giản, dễ hiểu, không quá phức tạp trong việc định phí bảo hiểm.

3.6 Niên kim biến đổi

Niên kim biến đổi sẽ khác với niên kim cố định, trong đó các khoản thanh toán sẽ thay đổi sau mỗi lần doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện chi trả. Thông thường mỗi năm các khoản thanh toán sẽ tăng lên theo một tỷ lệ nhất định. Mục đích của hợp đồng bảo hiểm niên kim biến đổi nhằm chống lại ảnh hưởng xấu của lạm phát.

3.7 Niên kim đầu kỳ

Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ thanh toán cho người được bảo hiểm vào đầu mỗi kỳ thanh toán khi họ chọn tham gia bảo hiểm niên kim đầu kỳ.
hoan-phi-bao-hiem-la-gi-02.jpg

Doanh nghiệp sẽ thanh toán cho người được bảo hiểm vào đầu kỳ

3.8 Niên kim cuối kỳ

Ngược lại với niên kim đầu kỳ, bảo hiểm niên kim cuối kỳ sẽ thực hiện chi trả cho người được bảo hiểm vào cuối mỗi kỳ thanh toán. Thông thường, bảo hiểm niên kim đầu kỳ sẽ có mức phí tham gia cao hơn niên kim cuối kỳ nếu các tiêu thức so sánh khác là như nhau.

4. Liên hệ thực tế

Các khoản tiền thanh toán cho người được bảo hiểm không nhất thiết phải trả hằng năm. Thức tế doanh nghiệp bảo hiểm có thể chi trả khoản tiền vào nửa năm, hàng quý hoặc hàng tháng.

Doanh nghiệp có thể trả niên kim ngay lúc hợp đồng được ký kết hoặc trả sau khi hợp đồng hiệu lực được một khoảng thời gian nhất định.

Xét ví dụ sau: Một hợp đồng trả tiền định kỳ được ký kết vào ngày 01/01/2021.

 • Nếu hợp đồng có quy định thanh toán ngay thì doanh nghiệp sẽ thực hiện chi trả khoản niên kim thứ nhất ngay trong năm hợp đồng đầu tiên. Việc thanh toán thường sẽ diễn ra vào cuối năm.
 • Nếu hợp đồng quy định trả sau thì có thể sau một khoảng thời gian xác định hoặc vài năm kể từ lúc ký kết, doanh nghiệp mới thanh toán trợ cấp đầu tiên cho người được bảo hiểm. Chẳng hạn như người được bảo hiểm sẽ nhận được trợ cấp đầu tiên vào ngày 01/01/2026 tức là 5 năm sau thời điểm ký kết.
  bao-hiem-nien-kim

Liên hệ thực tế đối với hợp đồng bảo hiểm niên kim

Dựa theo các đặc điểm ở trên, có thể thấy bảo hiểm niên kim thường phù hợp với những người chuẩn bị về hưu nhiều năm sau đó. Tuy nhiên thực tế bạn có thể mua bảo hiểm niên kim sớm hơn nếu muốn. Mong bạn sẽ tìm hiểu kỹ các gói bảo hiểm trước khi tham gia để có được quyền lợi tốt nhất.

Bài viết liên quan

text
slogan
Theo dõi Generali trên mạng xã hội
text
text
text
text
(*) Theo Báo cáo Phí Bảo hiểm trực tiếp năm 2022 từ ANIA Hiệp hội các công ty bảo hiểm quốc gia
text
PHONG CÁCH SỐNG NHƯ Ý
texttext
DMCA Protection Badge
© Bản quyền thuộc về Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam