banner

KIẾN THỨC BẢO HIỂM

Bảo Hiểm Liên Kết Đơn Vị Là Gì? Khái Niệm, Ý Nghĩa

KIẾN THỨC BẢO HIỂM

Bảo Hiểm Liên Kết Đơn Vị Là Gì? Khái Niệm, Ý Nghĩa

22.07.2021   7 phút để đọc

Bảo hiểm liên kết đơn vị được xem là một trong những hình thức đầu tư vô cùng hiệu quả. Vậy bảo hiểm liên kết đơn vị là gì? Loại bảo hiểm này sẽ hỗ trợ như thế nào đối với đời sống của người tham gia bảo hiểm. Mời bạn tiếp tục theo dõi bài viết để khám phá đầy đủ thông tin về bảo hiểm liên kết đơn vị.

1. Khái niệm về bảo hiểm liên kết đơn vị

Theo đúng như Thông tư 135/2012/TT-BTC thì bảo hiểm liên kết đơn vị chính là dịch vụ bảo hiểm nhân thọ, trực thuộc nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư. Theo đó phần bảo hiểm rủi ro cũng như phần đầu tư sẽ được tách biệt về cơ cấu chi phí cũng như quyền lợi của bảo hiểm. Đây chính là lời giải đáp chi tiết cho thắc mắc bảo hiểm liên kết đơn vị là gì?

Bảo hiểm liên kết đơn vị là gì? Những đặc trưng của bảo hiểm liên kết đơn vị

Bảo hiểm liên kết đơn vị là gì? Những đặc trưng của bảo hiểm liên kết đơn vị

Bảo hiểm liên kết đơn vị thường có những đặc điểm như sau:

 • Phần bảo hiểm rủi ro và phần đầu tư bảo hiểm đều được tách riêng ra giữa cơ cấu chi phí bảo hiểm cùng với quyền lợi bảo hiểm. Giúp cho người mua được tạo điều kiện linh hoạt hơn trong quá trình xác định, lựa chọn chi phí đóng bảo hiểm và toàn bộ số tiền bảo hiểm theo đúng như quy định tại hợp đồng bảo hiểm.
 • Người mua cũng có quyền được chọn lựa chọn mức đầu tư vào chi phí bảo hiểm. Người mua cũng sẽ nhận được toàn bộ kết quả đầu tư, tuy nhiên sẽ phải chịu mọi rủi ro do quá trình đầu tư từ các loại quỹ liên kết đơn vị. Việc mua hay bán tại các đơn vị quỹ liên kết thường chỉ được thực hiện giữa doanh nghiệp cung cấp bảo hiểm và người mua bảo hiểm.
 • Doanh nghiệp cung cấp bảo hiểm hưởng các chi phí do bên mua bảo hiểm chi trả đúng theo thỏa thuận đã được ký kết tại hợp đồng bảo hiểm.

Bảo hiểm liên kết đơn vị có tác dụng giúp cho khách hàng được an tâm hơn vì đã được bảo hiểm các rủi ro, tai nạn bất ngờ. Không những thế, bảo hiểm này còn có thể đầu tư sinh lời nhờ vào hình thức liên kết doanh nghiệp hay liên kết tại các quỹ liên kết đơn vị.

Xem thêm: Phân biệt bảo hiểm liên kết chung và liên kết đơn vị

2. Quyền lợi tham gia bảo hiểm liên kết đơn vị

Quyền lợi bảo hiểm liên kết đơn vị là gì? Khi tham gia bảo hiểm liên kết đơn vị, quyền lợi của khách hàng sẽ được thực hiện theo đúng quy định tại Điều 6, Thông tư 135/2012/TT-BTC.

Tổng hợp đầy đủ quyền lợi cho khách hàng khi tham gia bảo hiểm liên kết đơn vị

Tổng hợp đầy đủ quyền lợi cho khách hàng khi tham gia bảo hiểm liên kết đơn vị

Theo quy định của các loại bảo hiểm liên kết đơn vị, quyền lợi bảo hiểm sẽ bao gồm cả quyền lợi rủi ro cũng như quyền lợi đầu tư. Tuy nhiên, dựa vào các thỏa thuận giữa bên bán và bên mua bảo hiểm thường sẽ có thể được thiết kế thêm nhiều quyền lợi khác.

Xem thêm: Tìm hiểu về bảo hiểm đầu tư

Quyền lợi của bảo hiểm rủi ro

Cả hai bên đều có quyền thỏa thuận về quyền lợi bảo hiểm rủi ro nhưng cần đảm bảo được mức độ quyền lợi tối thiểu thuộc dạng bảo hiểm tử vong theo đúng như quy định:

 • Đối với các hợp đồng bảo hiểm đóng phí một lần: 50.000.000 đồng Việt Nam hoặc 125% của số phí bảo hiểm đóng một lần, tuỳ thuộc vào số nào lớn hơn;
 • Đối với các hợp đồng bảo hiểm đóng phí định kỳ: 50.000.000 đồng Việt Nam hoặc năm (05) lần của số phí bảo hiểm đóng hàng năm, tuỳ thuộc vào số nào lớn hơn;
 • Doanh nghiệp bảo hiểm có thể cung cấp quyền lợi tử vong với số tiền bảo hiểm thấp hơn mức tối thiểu quy định như trên đối với người được bảo hiểm từ 60 tuổi trở lên, nhưng không thấp hơn 50.000.000 đồng;
 • Với quyền lợi tối thiểu đã được quy định sẽ không bao gồm, không được áp dụng với các khoản phí bảo hiểm được đóng thêm.
 • Doanh nghiệp cung cấp bảo hiểm có thể cung cấp thêm các sản phẩm bổ trợ. Tuy nhiên, phương thức đóng phí cho các sản phẩm, dịch vụ bổ trợ này phải được thỏa thuận đầy đủ với khách hàng trước khi ký kết hợp đồng.

Quyền lợi đầu tư

Người mua bảo hiểm được quyền lựa chọn mức phí đầu tư bảo hiểm cũng như được hưởng các kết quả đầu tư, hoặc chịu toàn bộ rủi ro đầu tư tương ứng với phần chi phí bảo hiểm đã đầu tư.

Xem thêm: Bảo hiểm đầu tư là gì?

Tổng hợp đầy đủ quyền lợi cho khách hàng khi tham gia bảo hiểm liên kết đơn vị

Quyền lợi đầu tư giúp bạn an tâm hơn khi tham gia bảo hiểm liên kết đơn vị

Nhà cung cấp và người mua bảo hiểm cần thỏa thuận về nội dung cũng như phương thức chi trả cho bảo hiểm theo đúng quy định tại khoản 2, khoản 3 điều 6 thông tư 135/2012/TT-BTC.

3. Quy định về sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị

Bảo hiểm liên kết đơn vị thường bao gồm những quy định như thế nào?

Tổng hợp đầy đủ quyền lợi cho khách hàng khi tham gia bảo hiểm liên kết đơn vị

Những điều cần biết về bảo hiểm liên kết đơn vị

3.1. Khoản phí trong hợp đồng bảo hiểm

Theo điều 7 tại Thông tư 135/2012/TT-BTC, các doanh nghiệp cung cấp bảo hiểm chỉ được tính một số loại chi phí như sau:

 • Phí ban đầu hay còn được gọi là khoản phí mà doanh nghiệp đã được phép khấu trừ trước khi các loại phí bảo hiểm đã được phân bố tại các đơn vị quỹ liên kết.
 • Phí bảo hiểm rủi ro được xem là chi phí được dùng để chi trả cho các rủi ro đã được cam kết tại các hợp đồng.
 • Phí quản lý hợp đồng bảo hiểm, một khoản phí liên quan đến việc duy trì hợp đồng cũng như cung cấp các thông tin liên quan tới hợp đồng của người mua bảo hiểm.
 • Phí quản lý quỹ, đây là chi phí nhằm chi trả cho các hoạt động quản lý các quỹ liên kết tại đơn vị.
 • Phí chuyển đổi quỹ liên kết đơn vị do bên mua chi trả khi thực hiện các việc chuyển đổi tài sản đầu tư tại các quỹ liên kết đơn vị. Số lần chuyển đổi sẽ tùy theo quy định của từng công ty hoặc đặc điểm của từng gói sản phẩm bảo hiểm.
 • Phí hủy bỏ hợp đồng thường diễn ra khi khách hàng muốn bỏ hợp đồng trước thời gian đáo hạn. Chi phí này thường được dùng để bù đắp các khoản chi hợp lý có liên quan khác.
 • Một số loại chi phí khác (nếu có) được Bộ Tài chính chấp thuận, có văn bản đi kèm.

Tổng hợp đầy đủ quyền lợi cho khách hàng khi tham gia bảo hiểm liên kết đơn vị

Quy định về khoản phí trong hợp đồng bảo hiểm liên kết đơn vị là gì? Gồm những gì?

3.2. Quỹ liên kết đơn vị đối tác - trường hợp hợp đồng bảo hiểm đóng 1 lần phí

Với các loại bảo hiểm liên kết đơn vị đóng phí một lần, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ đảm bảo chi phí bảo hiểm của người mua được đầu tư dưới dạng tiền gửi ngân hàng, trái phiếu hoặc các chứng khoán có thu nhập cố định không thấp hơn 60% của tổng giá trị tài sản quỹ liên kết đơn vị.

3.3. Giá trị hoàn lại

Giá trị hoàn lại của bảo hiểm liên kết đơn vị là gì? Đây chính là một đơn vị đã được xác định dựa theo giá mua quỹ liên kết đơn vị vào thời gian định giá kế tiếp sau ngày hủy bỏ hợp đồng. Đồng thời giá trị này cũng sẽ trừ đi loại chi phí hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm

3.4. Điều kiện cho doanh nghiệp muốn tham gia bảo hiểm liên kết đơn vị

Điều kiện triển khai bảo hiểm liên kết đơn vị là gì? Khi triển khai sản phẩm bảo hiểm này, doanh nghiệp bảo hiểm cần đáp ứng đầy đủ điều kiện đã được quy định tại Điều 4 Thông tư 135/2012/TT-BTC:

 • Phần biên độ khả năng thanh toán của doanh nghiệp nhất định phải lớn hơn phần biên khả năng thanh toán tối thiểu là 200 tỷ đồng. Vốn điều lệ của doanh nghiệp cần góp cao hơn mức vốn pháp định là khoảng 200 tỷ Việt Nam đồng trở lên.
 • Cần phải có hệ thống thông tin tiên tiến giúp cho việc kiểm soát, quản lý các loại quỹ liên kết đầu tư một cách cẩn thận và đảm bảo hiệu quả.
 • Mỗi doanh nghiệp bảo hiểm đều phải thẩm định giá tài sản của các quỹ liên kết đơn vị một cách khách quan, chính xác. Thời gian kiểm định tối thiểu trong 1 tuần 1 lần và cần phải công khai cho bên mua bảo hiểm biết về giá mua và kể cả giá bán của đơn vị quỹ.
 • Đối với các đại lý cung cấp bảo hiểm liên kết đơn vị đều phải được đào tạo, luôn đảm bảo cho việc đáp ứng đúng theo quy định được đặt tại Điều 34, 35 Thông tư 135/2012/TT-BTC.
 • Các loại bảo hiểm liên kết đơn vị phải được Bộ Tài chính phê chuẩn.

Tìm hiều về bảo hiểm liên kết chung

4. Bảo hiểm liên kết đơn vị tại Generali

Bảo hiểm liên kết đơn vị VITA - Đầu Tư Như Ý của Generali giúp người dùng có thể lựa chọn đầu tư một cách linh hoạt dựa trên 4 loại Quỹ liên kết đơn vị. Với sự đa dạng về mức lợi nhuận cũng như mức thưởng định kỳ, thưởng đặc biệt cùng quyền lợi bảo vệ, Generali trở thành bảo hiểm được nhiều khách hàng quan tâm, tin tưởng.

Tổng hợp đầy đủ quyền lợi cho khách hàng khi tham gia bảo hiểm liên kết đơn vị

Bảo hiểm liên kết đơn vị tại Generali mang đến sự lựa chọn linh hoạt cho khách hàng

Nếu như bạn muốn tìm hiểu chi tiết hơn về quyền lợi hoặc các phương thức đóng phí của bảo hiểm liên kết đơn vị VITA - Đầu Tư Như Ý đừng ngần ngại liên hệ với Generali để được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất!

Trên đây là toàn bộ thông tin về bảo hiểm liên kết đơn vị là gì? Hy vọng qua bài viết, bạn đã có đầy đủ thông tin hữu ích về loại bảo hiểm này và chọn lựa cho mình một sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm phù hợp.

Bài viết liên quan

text
slogan
Theo dõi Generali trên mạng xã hội
text
text
text
text
(*) Theo Báo cáo Phí Bảo hiểm trực tiếp năm 2022 từ ANIA Hiệp hội các công ty bảo hiểm quốc gia
text
PHONG CÁCH SỐNG NHƯ Ý
texttext
DMCA Protection Badge
© Bản quyền thuộc về Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam