banner

KIẾN THỨC BẢO HIỂM

Bảo Hiểm Liên Kết Chung Là Gì? Khái Niệm, Ý Nghĩa

KIẾN THỨC BẢO HIỂM

Bảo Hiểm Liên Kết Chung Là Gì? Khái Niệm, Ý Nghĩa

11.08.2021   9 phút để đọc

So với các gói bảo hiểm truyền thống, bảo hiểm liên kết chung có tính linh hoạt và mở rộng hơn. Ngoài mục đích chính là bảo vệ khách hàng, bảo hiểm liên kết chung còn giúp tiết kiệm và đầu tư an toàn. Vậy bảo hiểm liên kết chung là gì? Bài viết sau đây sẽ cung cấp thông tin chi tiết, rõ ràng về loại hình bảo hiểm này.

1. Bảo hiểm liên kết chung là gì?

1.1 Định nghĩa bảo hiểm liên kết chung

Bảo hiểm liên kết chung là một trong những sản phẩm của bảo hiểm nhân thọ. Trong đó phí và quyền lợi của bảo hiểm rủi ro được tách bạch với phần đầu tư. Sản phẩm này linh hoạt cho bên mua bảo hiểm trong việc xác định phí và số tiền bảo hiểm đã thỏa thuận trong hợp đồng.

generali-vn

Bảo hiểm liên kết chung là gì?

1.2 Đặc điểm của bảo hiểm liên kết chung

Đặc điểm của sản phẩm bảo hiểm liên kết chung được quy định theo Điều 2, Thông tư 52/2016/TT-BTC:

"1. Cơ cấu phí bảo hiểm và quyền lợi bảo hiểm được tách bạch giữa phần bảo hiểm rủi ro và phần đầu tư. Bên mua bảo hiểm được linh hoạt trong việc xác định phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

2. Bên mua bảo hiểm được hưởng toàn bộ kết quả đầu tư từ quỹ liên kết chung của doanh nghiệp bảo hiểm nhưng không thấp hơn tỷ suất đầu tư tối thiểu được doanh nghiệp bảo hiểm cam kết tại hợp đồng bảo hiểm.

3. Doanh nghiệp bảo hiểm được hưởng các Khoản phí do bên mua bảo hiểm trả theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm."

Xem thêm: Tìm hiểu về đầu tư bảo hiểm

Từ đó có thể hiểu rằng, phí bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm liên kết chung sẽ được chia thành 2 phần:

 • Phần bảo hiểm: Là phần nghĩa vụ bồi thường của công ty bảo hiểm cho người thụ hưởng nếu chẳng may người được bảo hiểm gặp rủi ro dẫn đến tử vong hay thương tật vĩnh viễn.
 • Phần đầu tư: Công ty bảo hiểm sử dụng để đầu tư vào quỹ liên kết chung đang sở hữu.

Toàn bộ kết quả đầu tư quỹ liên kết chung của doanh nghiệp sẽ do bên mua bảo hiểm hưởng nhưng không thấp hơn lãi suất mà hai bên ký kết hợp đồng. Phía doanh nghiệp sẽ được hưởng những khoản phí mà bên mua bảo hiểm phải trả, điều này cũng được ghi nhận tại hợp đồng.

Xem thêm: Bảo hiểm đầu tư liên kết là gì và các thông tin cần biết

generali-vn

Người mua được hưởng toàn bộ kết quả đầu tư nhưng phải trả phí

Ngoài ra, giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm liên kết chung cũng nên được chú ý đến. Giá trị hoàn lại ở đây được hiểu là giá trị hợp đồng trong quỹ liên kết chung vào ngày hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm trừ chi phí hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm. Do đó, khách hàng hãy theo dõi bảng minh họa thực tế quyền lợi bảo hiểm để luôn nắm rõ giá trị tài khoản hợp đồng của mình.

1.3 Quyền lợi của người mua bảo hiểm

Quyền lợi của bảo hiểm liên kết chung là gì? Chúng được quy định theo Thông Tư 52/2016/TT - BTC cụ thể như sau:

"1. Quyền lợi bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm liên kết chung bao gồm quyền lợi bảo hiểm rủi ro và quyền lợi đầu tư.

2. Quyền lợi bảo hiểm rủi ro:

a) Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận về quyền lợi bảo hiểm rủi ro nhưng phải bảo đảm số tiền bảo hiểm tối thiểu không thấp hơn 5 lần phí bảo hiểm định kỳ năm đầu đối với hợp đồng bảo hiểm đóng phí định kỳ hoặc không thấp hơn 125% số phí bảo hiểm đối với hợp đồng bảo hiểm đóng phí một lần.

b) Quy định về quyền lợi tối thiểu trong trường hợp tử vong không áp dụng đối với các Khoản phí bảo hiểm đóng thêm quy định tại Điều 7 Thông tư này.

c) Doanh nghiệp bảo hiểm có thể cung cấp sản phẩm bảo hiểm bổ trợ cho sản phẩm bảo hiểm liên kết chung. Phương thức đóng phí bảo hiểm cho các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ sẽ do các bên thỏa thuận khi giao kết hợp đồng.

Xem thêm: Bảo hiểm liên kết đơn vị là gì?

3. Quyền lợi đầu tư: Bên mua bảo hiểm được hưởng quyền lợi từ kết quả đầu tư của quỹ liên kết chung với tỷ suất đầu tư tối thiểu quy định tại hợp đồng bảo hiểm.

4. Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm có thể thỏa thuận về nội dung và phương thức chi trả quyền lợi bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này."

generali-vn

Bảo hiểm liên kết chung mang đến nhiều quyền lợi cho người mua

Khách hàng có thể xem những quyền lợi này ở bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm đối với phần quyền lợi khi tử vong, thương tật, mắc bệnh hiểm nghèo. Đối với quyền lợi đầu tư, có thể theo dõi qua báo cáo tài chính hay bảng công bố hàng kỳ của công ty bảo hiểm. Việc này sẽ giúp khách hàng biết được lãi suất đầu tư thanh toán mà mình nhận được là bao nhiêu.

2. Các quy định về bảo hiểm liên kết chung

2.1 Quy định về khoản phí bên mua bảo hiểm phải trả

Các khoản phí mà doanh nghiệp bảo hiểm được phép tính cho bên mua bảo hiểm được quy định theo pháp luật bao gồm:

 • Phí ban đầu: Là các khoản phí được phép khấu trừ trước khi doanh nghiệp phân bổ phí bảo hiểm vào quỹ liên kết chung.
 • Phí bảo hiểm rủi ro: Doanh nghiệp dùng khoản phí này để chi trả quyền lợi bảo hiểm rủi ro cam kết trong hợp đồng bảo hiểm.
 • Phí quản lý hợp đồng bảo hiểm: Là khoản phí được sử dụng cho việc duy trì, quản lý, cung cấp thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm.
 • Phí quản lý quỹ: Là khoản phí liên quan đến hoạt động đầu tư, quản lý quỹ liên kết chung. Theo quy định thì tỷ suất đầu tư thanh toán cho bên mua bảo hiểm sẽ không thấp hơn tỷ suất tối thiểu cam kết trong hợp đồng.
 • Phí hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm: Khoản phí này được áp dụng khi khách hàng có nhu cầu chấm dứt hợp đồng trước hạn. Các chi phí liên quan sẽ được bù đắp bằng khoản tiền này.
 • Các loại phí khác (nếu có) phải được Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản theo quy định của pháp luật.

generali-vn

Các khoản phí khi tham gia bảo hiểm liên kết chung

Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm đối với các khoản phí này là phải tính toán chính xác, trung thực và hợp lý. Vì các chi phí này dựa trên cơ sở kỹ thuật của sản phẩm bảo hiểm và được Bộ Tài chính phê chuẩn. Sau đó doanh nghiệp sẽ thông báo đến khách hàng khi thực hiện ký kết hợp đồng.

Thêm vào đó, trong hợp đồng bảo hiểm liên kết chung phải đề cập rõ và chính xác các khoản phí mà người mua phải trả, kể cả những mức phí tối đa. Doanh nghiệp khi làm việc với khách hàng cũng phải công khai minh bạch, đầy đủ những khoản phí đó thông qua tài liệu bán hàng, tài liệu giới thiệu sản phẩm,...

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, doanh nghiệp có thể thỏa thuận với khách hàng về việc thay đổi tỷ lệ các khoản phí nhưng vẫn phải đảm bảo trong hạn mức tối đa quy định. Mọi thỏa thuận đều phải được thực hiện bằng văn bản ít nhất 3 tháng trước khi tỷ lệ phí được thay đổi chính thức.

generali-vn

Mọi thay đổi đều phải qua thỏa thuận giữa đôi bên

2.2 Điều kiện đối với công ty bảo hiểm

Điều kiện đối với công ty bảo hiểm khi thực hiện hợp đồng bảo hiểm liên kết chung là gì? Theo Điều 4, Thông tư 52/2016/TT - BTC quy định về các điều kiện mà doanh nghiệp cần đáp ứng, cụ thể:

 1. Biên khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm lớn hơn biên khả năng thanh toán tối thiểu 100 tỷ đồng.
 2. Có hệ thống công nghệ thông tin phù hợp để quản lý và kiểm soát quỹ liên kết chung một cách thận trọng và hiệu quả.
 3. Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung được Bộ Tài chính phê chuẩn theo quy định tại Điều 20 Thông tư này.

2.3 Quy định về tỷ lệ hoa hồng

Tỷ lệ hoa hồng tối đa mà doanh nghiệp được phép trả cho các đại lý bảo hiểm được quy định theo pháp luật. Căn cứ vào Điều 19, Thông tư 52/2016/TT-BTC, tỷ lệ hoa hồng được chia thành những trường hợp như sau:

Thời hạn hợp đồng

Tỷ lệ hoa hồng tối đa tính trên phí bảo hiểm

Phương thức nộp phí bảo hiểm định kỳ

Phương thức nộp phí 1 lần và phí đóng thêm

Năm hợp đồng thứ nhất

Năm hợp đồng thứ hai

Các năm hợp đồng tiếp theo

Từ 10 năm trở xuống

25

7

5

5

Trên 10 năm

40

10

10

7

Đơn vị tính: %

3. Lưu ý khi tham gia bảo hiểm liên kết chung

 • Cần xem xét và cân đối cả quyền lợi bảo vệ lẫn quyền lợi đầu tư để đưa ra phương án tham gia hợp lý.
 • Hiểu rõ phần lãi suất cam kết trong hợp đồng. Thứ nhất là phần lãi suất cam kết không tính trên phí bảo hiểm hàng kỳ mà dựa vào giá trị tài khoản. Thứ hai là lãi suất cam kết dài hạn, không nên nhìn vào mỗi năm đầu mà so sánh.
 • Việc cần thiết đó chính là đọc hợp đồng thật kỹ, chú ý các điều khoản và nhất là các khoản phí bị trừ trong thời hạn hợp đồng có hiệu lực, đặc biệt vào những năm đầu tiên,...

Xem thêm: Phân biệt bảo hiểm liên kết chung và liên kết đơn vị

4. Có nên mua bảo hiểm liên kết chung không?

Bất cứ ai trong chúng ta cũng biết rằng rủi ro có thể xảy đến bất cứ lúc nào và khó có thể tránh khỏi. Rủi ro gây ra nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống, sức khỏe, tài sản thậm chí là tính mạng của người gặp phải. Nên việc đầu tư cho mình gói bảo hiểm liên kết chung sẽ giảm bớt gánh nặng về tài chính hơn và bạn có thể tự chủ động ứng phó kể cả trong trường hợp xấu nhất.

Sau đây là những lí do mà bạn nên mua bảo hiểm liên kết chung:

 • Bảo vệ cho khách hàng nếu chẳng may gặp rủi ro về bệnh hiểm nghèo, thương tật, qua đời vì tai nạn, đột quỵ,...
 • Sản phẩm phù hợp với người là trụ cột tài chính trong gia đình hoặc đang có dự định trong tương lai như mua nhà, ô tô, đầu tư giáo dục cho con em,...
 • Công ty bảo hiểm và quỹ đầu tư luôn đảm bảo tính minh bạch, chính xác và rõ ràng.
 • Bạn có thể rút tiền nhiều lận, nếu vay thì được hỗ trợ lên đến 80% giá trị hợp đồng.
 • Có thể thay đổi tăng hoặc giảm phí bảo hiểm mà không cần phải tham gia một hợp đồng mới.

generali-vn

Có nên mua bảo hiểm liên kết chung không?

Hiện nay các gói bảo hiểm liên kết chung được kinh doanh bởi rất nhiều công ty khác nhau và chúng đều có giá trị khá tương đồng. Vì thế khá nhiều người mua phân vân không biết phải chọn gói sản phẩm nào phù hợp với bản thân mình. Nếu bạn đang có nhu cầu thì có thể tham khảo ngay gói Bảo hiểm Liên kết chung VITA - Sống Tự Tin của GENERALI Việt Nam - một trong những công ty bảo hiểm hàng đầu quốc gia.

Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung VITA - Sống Tự Tin mang đến cho bạn nhiều quyền lợi rất đặc biệt:

 • Bạn có thể được bảo vệ với số tiền bảo hiểm lên đến 200%.
 • Được tặng lại phí bảo hiểm lên đến 500% để tối ưu hóa kết quả đầu tư.
 • Hoàn toàn có thể điều chỉnh linh hoạt, tự do hoạch định kế hoạch tài chính của mình.
 • Các quyền lợi cơ bản và nâng cao khác bạn có thể tham khảo tại website của GENERALI Việt Nam ngay hôm nay.

generali-vn

Bảo hiểm liên kết chung VITA - Sống Tự Tin

Như vậy mọi thông tin dùng để trả lời cho câu hỏi “bảo hiểm liên kết chung là gì?” đã được cung cấp đầy đủ trong bài viết trên. Hy vọng bạn sẽ cân nhắc thật kỹ và lựa chọn được gói bảo hiểm liên kết chung phù hợp với bản thân và gia đình.

Bài viết liên quan

text
slogan
Theo dõi Generali trên mạng xã hội
text
text
text
text
(*) Theo Báo cáo Phí Bảo hiểm trực tiếp năm 2022 từ ANIA Hiệp hội các công ty bảo hiểm quốc gia
text
PHONG CÁCH SỐNG NHƯ Ý
texttext
DMCA Protection Badge
© Bản quyền thuộc về Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam