generali-vn generali-vn

Bảo hiểm liên kết đầu tư

VITA - Đầu Tư Như Ý

Bảo vệ tốt - Cơ hội chốt lời

Phù hợp với nhiều giai đoạn
của cuộc sống

generali-vn
Độc thân
generali-vn
Xây dựng gia đình
generali-vn
Hoạch định hưu trí
generali-vn
Bảo vệ kết hợp đầu tư

Phù hợp với nhiều giai đoạn
của cuộc sống

generali-vn
Độc thân
generali-vn
Xây dựng gia đình
generali-vn
Hoạch định hưu trí
generali-vn
Bảo vệ kết hợp đầu tư
generali-vn
generali-vn 2 công ty quản lý quỹ hàng đầu Việt Nam
generali-vn Linh hoạt thay đổi tùy thuộc vào tình hình tài chính và nhu cầu cuộc sống
generali-vn Quyền lợi thưởng hấp dẫn
generali-vn
generali-vn 4 mức bảo vệ khác nhau với cùng 1 mức phí
generali-vn Bảo vệ lên đến 200% Số tiền bảo hiểm
generali-vn Bảo vệ toàn diện cho cả gia đình với các sản phẩm bổ trợ
generali-vn
generali-vn 2 công ty quản lý quỹ hàng đầu Việt Nam
generali-vn Linh hoạt thay đổi tùy thuộc vào tình hình tài chính và nhu cầu cuộc sống
generali-vn Quyền lợi thưởng hấp dẫn
generali-vn
generali-vn 4 mức bảo vệ khác nhau với cùng 1 mức phí
generali-vn Bảo vệ lên đến 200% Số tiền bảo hiểm
generali-vn Bảo vệ toàn diện cho cả gia đình với các sản phẩm bổ trợ

Tóm tắt thông tin sản phẩm

Quyền lợi đầu tư

Quyền lợi đầu tư: Linh hoạt lựa chọn đầu tư vào 4 Quỹ liên kết đơn vị theo tỷ lệ phù hợp với mong muốn về mức lợi nhuận và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.

Quyền lợi Món quà khởi đầu: Trong Năm hợp đồng đầu tiên, Generali sẽ chi trả Quyền lợi Món quà khởi đầu như sau:

Phí bảo hiểm cơ bản quy năm
của Năm hợp đồng đầu tiên
Quyền lợi Món quà khởi đầu
(% Phí bảo hiểm cơ bản định kỳ)
Từ 50 triệu đồng đến
dưới 100 triệu đồng
3%
Từ 100 triệu đồng trở lên 5%

Quyền lợi Thưởng định kỳ: Vào cuối Năm hợp đồng thứ 06, 09, 12, 15 và 18, Generali sẽ chi trả Quyền lợi Thưởng định kỳ bằng 4% giá trị bình quân của Giá trị Tài khoản cơ bản tại Ngày kỷ niệm tháng hợp đồng của 36 Tháng hợp đồng liền kề trước đó.

Quyền lợi Thưởng đặc biệt: Vào cuối Năm hợp đồng thứ 10, 15 và 20, Generali sẽ chi trả Quyền lợi Thưởng đặc biệt theo tỷ lệ % Phí bảo hiểm của Năm hợp đồng đầu tiên tại thời điểm phát hành Hợp đồng tương ứng với từng Lựa chọn bảo vệ như sau:

Lựa chọn bảo vệ Cuối Năm hợp đồng thứ
10 15 20
Bảo vệ 50 25% 25% 50%
Bảo vệ 100 50% 50% 100%
Bảo vệ 150 75% 75% 150%
Bảo vệ 200 100% 100% 200%

Quyền lợi bảo vệ

generali-vn
Bảo vệ lên đến 200% Số tiền bảo hiểm cộng với Giá trị Tài khoản hợp đồng trước rủi ro Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn hoặc tử vong.
generali-vn
Bảo vệ toàn diện cho cả gia đình khi tham gia thêm các bảo hiểm bổ trợ.

Lợi tức sản phẩm

Kết quả đầu tư thực tế của Quỹ liên kết đơn vị là không đảm bảo, khách hàng được hưởng toàn bộ kết quả đầu tư và sẽ chịu toàn bộ rủi ro đầu tư từ các Quỹ liên kết đơn vị đã lựa chọn.

Đối tượng áp dụng

generali-vn
Tuổi tham gia của Người được bảo hiểm: 30 ngày Tuổi – 65 Tuổi
generali-vn
Tuổi bảo vệ tối đa cho Người được bảo hiểm: 99 Tuổi

Minh họa quyền lợi

generali-vn

Phương thức đóng phí

3 kế hoạch đóng phí
generali-vn
Đóng phí theo quý
generali-vn
Đóng phí theo nửa năm
generali-vn
Đóng phí theo năm

Quyền lợi đầu tư

Quyền lợi đầu tư: Linh hoạt lựa chọn đầu tư vào 4 Quỹ liên kết đơn vị theo tỷ lệ phù hợp với mong muốn về mức lợi nhuận và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.

Quyền lợi Món quà khởi đầu: Trong Năm hợp đồng đầu tiên, Generali sẽ chi trả Quyền lợi Món quà khởi đầu như sau:

Phí bảo hiểm cơ bản quy năm
của Năm hợp đồng đầu tiên
Quyền lợi Món quà khởi đầu
(% Phí bảo hiểm cơ bản định kỳ)
Từ 50 triệu đồng đến
dưới 100 triệu đồng
3%
Từ 100 triệu đồng trở lên 5%

Quyền lợi Thưởng định kỳ: Vào cuối Năm hợp đồng thứ 06, 09, 12, 15 và 18, Generali sẽ chi trả Quyền lợi Thưởng định kỳ bằng 4% giá trị bình quân của Giá trị Tài khoản cơ bản tại Ngày kỷ niệm tháng hợp đồng của 36 Tháng hợp đồng liền kề trước đó.

Quyền lợi Thưởng đặc biệt: Vào cuối Năm hợp đồng thứ 10, 15 và 20, Generali sẽ chi trả Quyền lợi Thưởng đặc biệt theo tỷ lệ % Phí bảo hiểm của Năm hợp đồng đầu tiên tại thời điểm phát hành Hợp đồng tương ứng với từng Lựa chọn bảo vệ như sau:

Lựa chọn
bảo vệ
Cuối Năm hợp đồng thứ
10 15 20
Bảo vệ 50 25% 25% 50%
Bảo vệ 100 50% 50% 100%
Bảo vệ 150 75% 75% 150%
Bảo vệ 200 100% 100% 200%

Quyền lợi bảo vệ

generali-vn
Bảo vệ lên đến 200% Số tiền bảo hiểm cộng với Giá trị Tài khoản hợp đồng trước rủi ro Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn hoặc tử vong.
generali-vn
Bảo vệ toàn diện cho cả gia đình khi tham gia thêm các bảo hiểm bổ trợ.
Lợi tức sản phẩm generali-vn

Lợi tức sản phẩm

Kết quả đầu tư thực tế của Quỹ liên kết đơn vị là không đảm bảo, khách hàng được hưởng toàn bộ kết quả đầu tư và sẽ chịu toàn bộ rủi ro đầu tư từ các Quỹ liên kết đơn vị đã lựa chọn.
Đối tượng áp dụng generali-vn

Đối tượng áp dụng

generali-vn
Tuổi tham gia của Người được bảo hiểm: 30 ngày Tuổi – 65 Tuổi
generali-vn
Tuổi bảo vệ tối đa cho Người được bảo hiểm: 99 Tuổi
Minh hoạ quyền lợi generali-vn

Minh hoạ quyền lợi

generali-vn
Phương thức đóng phí generali-vn

Phương thức đóng phí

3 kế hoạch đóng phí
generali-vn
Đóng phí theo quý
generali-vn
Đóng phí theo nửa năm
generali-vn
Đóng phí theo năm
 

VITA -
ĐẦU TƯ NHƯ Ý

Nhiều tiền nhàn rỗi để làm gì?

Là để vừa dự phòng rủi ro, vừa đầu tư lo kiếm lời và làm được nhiều điều như ý! Có hay không bí quyết dùng tiền nhàn rỗi vừa khéo vẹn đôi ba đường như vậy?

Xem video và khám phá ngay!

generali-vn

Công ty quản lý quỹ VinaCapital

VinaCapital là thành viên Tập đoàn VinaCapital, một trong những tập đoàn quản lý tài sản và quản lý đầu tư dày dạn kinh nghiệm nhất tại Việt Nam với tổng tài sản quản lý trên 3,3 tỷ đô la Mỹ.

generali-vn
Trên 15 năm kinh nghiệm đầu tư tại Việt Nam.
generali-vn
Đội ngũ nhân sự hơn 170 chuyên gia nước ngoài
và Việt Nam gồm 65 chuyên gia đầu tư và phân
tích giàu kinh nghiệm đầu tư, quản lý quỹ trong
nước và quốc tế.
generali-vn
Đầu tư vào nhiều loại hình tài sản nhất bao gồm
cổ phiếu, trái phiếu, cổ phần tư nhân, công nghệ
và bất động sản.
generali-vn
Mối quan hệ kinh doanh rộng khắp, bao gồm
hơn 300 công ty và các dự án mà VinaCapital
tham gia đầu tư và quản lý. Nhờ vậy VinaCapital
có nhiều nguồn thông tin nhanh chóng, chính xác
và riêng biệt hỗ trợ các quyết định đầu tư.
generali-vn
Kết quả đầu tư hàng đầu trong các quỹ nước
ngoài tại Việt Nam.
generali-vn

Công ty quản lý quỹ Dragon Capital

DCVFM là thành viên thuộc Tập đoàn Dragon Capital, một trong những tập đoàn quản lý tài sản và quản lý đầu tư lâu đời tại Việt Nam với tổng tài sản quản lý trên 4 tỷ đô la Mỹ.

generali-vn
Trên 25 năm kinh nghiệm đầu tư tại Việt Nam.
generali-vn
Đội ngũ nhân sự hơn 150 người, trên 10 quốc
tịch với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực
quản lý quỹ đầu tư, ngân hàng đầu tư, tư vấn
các giải pháp đầu tư.
generali-vn
Hình thức đầu tư đa dạng gồm chứng khoán
niêm yết, Trái phiếu, Cổ phần tư nhân, đầu tư
mạo hiểm.
generali-vn
Có mối quan hệ chặt chẽ với mạng lưới các
công ty chứng khoán hàng đầu và hơn 500
công ty niêm yết lớn nhất thị trường Việt Nam.
generali-vn
Kết quả đầu tư luôn nằm trong nhóm dẫn đầu
trong số các Quỹ nội địa tại Việt Nam.

Tình hình hoạt động của các quỹ liên kết đơn vị

*Báo cáo tài chính được cập nhật cuối năm 2020

Thông tin và giá đơn vị quỹ

Ngày niêm yết gần nhất: 30.07.2021 Giá mỗi đơn vị quỹ
Quỹ Tích Luỹ Chiến Lược 11.458 XEM CHI TIẾT generali-vn
Quỹ Tích Luỹ Năng Động 11.445 XEM CHI TIẾT generali-vn
Quỹ Tăng Trưởng Chiến Lược 14.263 XEM CHI TIẾT generali-vn
Quỹ Tăng Trưởng Năng Động 14.412 XEM CHI TIẾT generali-vn

Ngày niêm yết gần nhất:
30.07.2021

Quỹ Tích Luỹ Chiến Lược

Giá mỗi đơn vị quỹ

11.458 XEM CHI TIẾT generali-vn
Quỹ Tích Luỹ Năng Động

Giá mỗi đơn vị quỹ

11.445 XEM CHI TIẾT generali-vn
Quỹ Tăng Trưởng Chiến Lược

Giá mỗi đơn vị quỹ

14.263 XEM CHI TIẾT generali-vn
Quỹ Tăng Trưởng Năng Động

Giá mỗi đơn vị quỹ

14.412 XEM CHI TIẾT generali-vn

*Giá bán và giá mua bằng nhau tại thời điểm niêm yết

Biên độ
giao động giá

3 THÁNG
6 THÁNG
1 NĂM
5 NĂM

Mua bảo hiểm với quy trình đơn giản

generali-vn

Nhận tư vấn miễn phí

generali-vn
Nhận tư vấn miễn phí từ Tư vấn Tài chính của Generali
generali-vn
Cân nhắc lựa chọn và quyết định sản phẩm phù hợp với nhu cầu và điều kiện tài chính
generali-vn
Xem và trao đổi về bảng minh họa quyền lợi sản phẩm được thiết kế phù hợp với nhu cầu của riêng bạn
 
generali-vn

Hoàn thành thủ tục phát hành Hợp đồng

generali-vn
Điền thông tin hồ sơ yêu cầu bảo hiểm
generali-vn
Nộp các giấy tờ theo yêu cầu
generali-vn
Đóng phí bảo hiểm lần đầu (minh bạch và an toàn)
generali-vn
Khám sức khỏe tổng quát (Miễn chi phí khám nếu khách hàng không yêu cầu hủy hợp đồng/ hồ sơ yêu cầu bảo hiểm)
 
generali-vn

Nhận hợp đồng bảo hiểm

generali-vn
Có 21 ngày cân nhắc để duy trì hợp đồng
generali-vn
Hoàn phí trong thời gian 21 ngày cân nhắc nếu bạn quyết định không duy trì hợp đồng

Hãy để Generali thiết lập giải pháp cho bạn

Tôi đồng ý nhận các thông tin liên quan đến sản phẩm
và dịch vụ của Generali Việt Nam.

Sản phẩm bổ trợ phù hợp

 

 
Hỗ trợ viện phí

Hỗ trợ chi phí nằm viện điều trị, phẫu thuật hoặc chăm sóc y tế

Xem ngay
 
Bệnh hiểm nghèo

Giải pháp tài chính cần thiết giúp bạn an tâm điều trị bệnh hiểm nghèo

Xem ngay
 
Hỗ trợ tài chính

Nguồn tài chính kịp thời để cùng bạn vượt qua thời điểm khó khăn

Xem ngay
 
Miễn đóng phí bảo hiểm

Đảm bảo hợp đồng bảo hiểm vẫn duy trì hiệu lực dù xảy ra rủi ro tử vong/ thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

Xem ngay

Câu hỏi thường gặp