pham-vi-bao-hiem-la-gi-mobile

KIẾN THỨC BẢO HIỂM

Phạm vi bảo hiểm gì? Ý nghĩa của phạm vi bảo hiểm

KIẾN THỨC BẢO HIỂM

Phạm vi bảo hiểm gì? Ý nghĩa của phạm vi bảo hiểm

31.08.2021   1 phút để đọc

Khi tham gia bảo hiểm, chúng ta cũng nên lưu ý một số khái niệm cơ bản, điển hình là phạm vi bảo hiểm. Vậy phạm vi bảo hiểm là gì? Hãy cùng tìm hiểu ý nghĩa của phạm vi bảo hiểm qua bài viết dưới đây.

1. Phạm vi bảo hiểm là gì?

Khi tìm hiểu về định nghĩa bảo hiểm, việc hiểu được những thuật ngữ liên quan như phạm vi bảo hiểm sẽ vô cùng cần thiết cho người mua bảo hiểm. Phạm vi bảo hiểm là phạm vi giới hạn những rủi ro, loại tổn thất và chi phí phát sinh mà theo thỏa thuận người bảo hiểm (doanh nghiệp bảo hiểm) sẽ chịu trách nhiệm nếu nó xảy ra.

Xem thêm: Rider trong bảo hiểm là gì?

pham-vi-bao-hiem-la-gi-01

Phạm vi bảo hiểm là gì?

Một số khái niệm khác mà bạn có thể tìm hiểu bên cạnh phạm vi bảo hiểm:

Loại trừ bảo hiểm

Là những trường hợp tổn thất mà doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không có trách nhiệm phải bồi thường. Có hai trường hợp loại trừ bảo hiểm là loại trừ tuyệt đối (không bao giờ bồi thường bảo hiểm) và loại trừ tương đối (có thể bồi thường với một số điều kiện nhất định).

Hợp đồng bảo hiểm

Hợp đồng bảo hiểm (Insurance Policy) là bằng chứng cho sự thỏa thuận giữa bên mua bảo hiểm và bên bảo hiểm (công ty bảo hiểm). Theo hợp đồng, trong quá trình hiệu lực, bên mua bảo hiểm phải đóng phí định kỳ cho bên bảo hiểm. Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm thuộc phạm vi hợp đồng, bên bảo hiểm sẽ thực hiện chi trả, bồi thường cho người được bảo hiểm.

Xem thêm: Tìm hiểu về đồng bảo hiểm và bảo hiểm trùng

2. Ý nghĩa của phạm vi bảo hiểm

Chỉ hiểu khái niệm phạm vi bảo hiểm là gì thì vẫn chưa đủ, người tham gia còn phải nắm rõ được ý nghĩa của phạm vi bảo hiểm để xác định quyền lợi khi tham gia.

pham-vi-bao-hiem-la-gi-02

Ý nghĩa của phạm vi bảo hiểm

Trên thực tế đối tượng bảo hiểm có thể bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố rủi ro, tổn thất, chi phí dẫn đến không đảm bảo an toàn. Nhưng theo yêu cầu về kỹ thuật và pháp lý, các doanh nghiệp bảo hiểm chỉ phải bồi thường cho đối tượng bảo hiểm trong một vài trường hợp nhất định.

Xem thêm: FYP trong bảo hiểm là gì?

Phạm vi bảo hiểm và loại trừ bảo hiểm nhằm xác định những trường hợp nào doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chịu hoặc không phải chịu trách nhiệm bồi thường khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra với đối tượng bảo hiểm. Điều này sẽ hạn chế những tranh chấp xảy ra giữa bên mua bảo hiểm và bên bảo hiểm.

Liên hệ thực tiễn

Các điều khoản loại trừ bảo hiểm được căn cứ theo Điều 16 luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000:

  1. “Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm quy định trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm không phải bồi thường hoặc không phải trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

  2. Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm phải được quy định rõ trong hợp đồng bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm phải giải thích rõ cho bên mua bảo hiểm khi giao kết hợp đồng.

  3. Không áp dụng điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm trong các trường hợp sau:

    • Bên mua bảo hiểm vi phạm pháp luật do vô ý.
    • Bên mua bảo hiểm có lý do chính đáng trong việc chậm thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm về việc xảy ra sự kiện bảo hiểm.”

pham-vi-bao-hiem-la-gi-03

Phạm vi bảo hiểm hoàn toàn dựa trên luật pháp quy định

Xem thêm: So sánh đồng bảo hiểm và tái bảo hiểm

Việc tìm hiểu phạm vi bảo hiểm là gì sẽ giúp người tham bảo hiểm nắm rõ trường hợp nào mình sẽ được chi trả bảo hiểm. Đồng thời ngăn ngừa những trường hợp tranh chấp về vấn đề bồi thường xảy ra giữa bên bảo hiểm và bên mua bảo hiểm.

Bài viết liên quan

text
slogan
Theo dõi Generali trên mạng xã hội
text
text
text
text
(*) Theo Báo cáo Phí Bảo hiểm trực tiếp năm 2022 từ ANIA Hiệp hội các công ty bảo hiểm quốc gia
text
PHONG CÁCH SỐNG NHƯ Ý
texttext
DMCA Protection Badge
© Bản quyền thuộc về Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam