hoan-phi-bao-hiem-la-gi-Mobile.jpg

KIẾN THỨC BẢO HIỂM

Hoàn Phí Bảo Hiểm Là Gì? Chi Tiết Các Quy Định Pháp Luật Liên Quan

KIẾN THỨC BẢO HIỂM

Hoàn Phí Bảo Hiểm Là Gì? Chi Tiết Các Quy Định Pháp Luật Liên Quan

20.09.2021   3 phút để đọc

Hoàn phí bảo hiểm là gì? Và trường hợp nào thì công ty bảo hiểm phải hoàn trả số tiền phí bảo hiểm cho người mua? Sau đây là các chi tiết và quy định liên quan đến việc hoàn phí bảo hiểm mà bạn có thể tham khảo.

1. Hoàn phí bảo hiểm là gì?

Hoàn phí bảo hiểm là một trong những khái niệm bảo hiểm quan trọng người mua bảo hiểm cần nắm. Tuy nhiên, trước khi tìm hiểu về hoàn phí bảo hiểm là gì, chúng ta hãy xem qua thế nào là phí bảo hiểm. Phí bảo hiểm là khoản tiền mà người tham gia dịch vụ bảo hiểm phải nộp cho công ty bảo hiểm. Trên cơ sở khoản phí đó, công ty bảo hiểm sẽ chi trả số tiền bảo hiểm khi sự kiện trong hợp đồng bảo hiểm xảy ra theo đôi bên thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

hoan-phi-bao-hiem-la-gi-01.jpg

Hoàn phí bảo hiểm là gì? Khi nào bên mua bảo hiểm được hoàn phí bảo hiểm?

Như vậy, trường hợp bên mua bảo hiểm tử vong mà không nhận được quyền lợi bảo hiểm do những giới hạn về rủi ro không nằm trong phạm vi bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm sẽ phải hoàn phí bảo hiểm. Việc hoàn phí này tức là hoàn lại số tiền bảo hiểm chưa được sử dụng mà bên mua đã đóng trong suốt khoảng thời gian tham gia bảo hiểm.

Xem thêm: Mức khấu trừ bảo hiểm là gì?

2. Các quy định pháp luật về hoàn phí bảo hiểm bạn cần biết

Để giải quyết những trường hợp hoàn phí bảo hiểm, doanh nghiệp và bên mua bảo hiểm cần căn cứ vào quy định tại hợp đồng bảo hiểm và pháp luật.

Theo Điểm D Khoản 1 Điều 17 Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 có quy định quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm:

d) “Từ chối trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc từ chối bồi thường cho người được bảo hiểm trong trường hợp không thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm hoặc trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm;”

Như vậy doanh nghiệp bảo hiểm có quyền từ chối trả tiền bảo hiểm trong trường hợp không thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm hoặc trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm

hoan-phi-bao-hiem-la-gi-02.jpg

Công ty bảo hiểm không chi trả cho trường hợp ngoài phạm vi trách nhiệm

Xem thêm: Nguyên tắc bồi thường trong bảo hiểm tài sản là gì?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 về hậu quả pháp lý của việc chấm dứt hợp đồng bảo hiểm:

“Trong trường hợp chấm dứt hợp đồng bảo hiểm theo quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này, doanh nghiệp bảo hiểm phải hoàn lại phí bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm tương ứng với thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm mà bên mua bảo hiểm đã đóng phí bảo hiểm, sau khi đã trừ các chi phí hợp lý có liên quan đến hợp đồng bảo hiểm.”

Xem thêm: Chế tài bảo hiểm là gì?

Có thể thấy, nếu hợp đồng bảo hiểm chấm dứt theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 của Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 thì việc hoàn phí bảo hiểm sẽ diễn ra. Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ phải hoàn số tiền phí bảo hiểm chưa được sử dụng mà bên mua đã đóng.

Xem thêm: Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm là gì?

Hy vọng qua bài viết này, bạn sẽ hiểu hoàn phí bảo hiểm là gì cũng như những trường hợp nào doanh nghiệp bảo hiểm sẽ hoàn phí bảo hiểm. Bên cạnh đó khi tham gia bảo hiểm, hãy tìm hiểu thật kỹ các quyền lợi, thông tin về dịch vụ bảo hiểm để đảm bảo quyền lợi chính đáng của bản thân.

Bài viết liên quan

text
slogan
Theo dõi Generali trên mạng xã hội
text
text
text
text
(*) Theo Báo cáo Phí Bảo hiểm trực tiếp năm 2022 từ ANIA Hiệp hội các công ty bảo hiểm quốc gia
text
PHONG CÁCH SỐNG NHƯ Ý
texttext
DMCA Protection Badge
© Bản quyền thuộc về Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam