Mobile

KIẾN THỨC BẢO HIỂM

Sự kiện bảo hiểm là gì? Những thông tin cần biết về sự kiện bảo hiểm

KIẾN THỨC BẢO HIỂM

Sự kiện bảo hiểm là gì? Những thông tin cần biết về sự kiện bảo hiểm

Cập nhật: 04.05.2024   5 phút để đọc

Sự kiện bảo hiểm là một trong những yếu tố mà người tham gia bảo hiểm cần chú ý. Nhiều người vẫn còn thắc mắc sự kiện bảo hiểm là gì, làm sao để nhận biết sự kiện bảo hiểm? Để nắm rõ hơn về thuật ngữ này, các bạn có thể tham khảo chi tiết qua bài viết dưới đây.

1. Sự kiện bảo hiểm là gì?

Để giải thích sự kiện bảo hiểm là gì, chúng ta có thể căn cứ vào Khoản 10 Điều 3 Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 quy định:

"Sự kiện bảo hiểm là sự kiện khách quan do các bên thỏa thuận hoặc pháp luật quy định mà khi sự kiện đó xảy ra thì doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm."

Từ đó có thể hiểu rằng sự kiện bảo hiểm là một sự việc, hiện tượng xảy ra một cách bất ngờ, khách quan đến với người được bảo hiểm. Sự kiện này phải đáp ứng được những điều kiện đã thỏa thuận của hai bên trong hợp đồng bảo hiểm hoặc theo quy định của pháp luật. Khi sự kiện bảo hiểm xảy ra thì bên bảo hiểm phải có trách nhiệm bồi thường cho người được bảo hiểm hoặc trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng.

su-kien-bao-hiem-la-gi-01.jpg

Tìm hiểu sự kiện bảo hiểm là gì?

Tùy thuộc vào lĩnh vực bảo hiểm mà sự kiện bảo hiểm có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau:

  • Bảo hiểm nhân thọ: Sự kiện bảo hiểm liên quan đến tính mạng của người được bảo hiểm. Nếu người được bảo hiểm bị thương tật, tai nạn, bệnh hiểm nghèo… thì đó là sự kiện bảo hiểm.
  • Bảo hiểm phi nhân thọ: Sự kiện bảo hiểm được xác định là rủi ro khách quan tác động đến đối tượng bảo hiểm (tài sản, sức khỏe,...). Người tham gia bảo hiểm sẽ thỏa thuận với công ty bảo hiểm về điều này trước khi ký kết hợp đồng.
  • Bảo hiểm bắt buộc: Sự kiện bảo hiểm do pháp luật quy định, có hiệu lực với các bên thực hiện ký kết hợp đồng. Sự kiện bảo hiểm được quy định bởi pháp luật, có hiệu lực với những bên ký kết hợp đồng bảo hiểm.
  • Bảo hiểm tự nguyện: Doanh nghiệp bảo hiểm thỏa thuận với người tham gia về sự kiện bảo hiểm. Sự kiện này sẽ được quy định rõ trong hợp đồng bảo hiểm.

2. Sự kiện bảo hiểm diễn ra khi nào?

Để gọi là một sự kiện bảo hiểm thì điều kiện đầu tiên là sự kiện đó phải xảy ra một cách khách quan. Tức là con người không hề có chủ đích gây ra sự kiện đó để được hưởng quyền lợi.

Điều kiện thứ hai đó chính là sự kiện bảo hiểm phải nằm trong phạm vi bảo hiểm đã được hai bên thống nhất trong hợp đồng. Hoặc có thể là những sự kiện do pháp luật quy định.

su-kien-bao-hiem-la-gi-02.jpg

Có 2 điều kiện để nhận định sự kiện bảo hiểm đã xảy ra

3. Khi phát sinh sự kiện bảo hiểm cần làm gì?

Sau khi đã biết sự kiện bảo hiểm là gì, chúng ta sẽ cần phải tìm hiểu xem nên làm gì khi phát sinh sự kiện bảo hiểm.

Trước tiên, bạn hãy thông báo về sự kiện bảo hiểm cho công ty bảo hiểm mà bạn tham gia. Bạn có thể đến các đại lý hoặc trung tâm phục vụ khách hàng để nhờ tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời khi sự kiện bảo hiểm xảy ra.

Các đại lý bảo hiểm sau khi đã cung cấp thông tin cho công ty và được tiếp nhận thì sẽ có trách nhiệm hướng dẫn bên tham gia bảo hiểm hoàn tất các thủ tục cần thiết. Đối với bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ như bảo hiểm xe ô tô, tài sản,... thì người được bảo hiểm cần phải thông báo trực tiếp cho công ty bảo hiểm ngay sau khi xảy ra sự kiện. Việc này nhằm mục đích để bên phía công ty giám định tổn thất và căn cứ vào đó xác định giá trị bồi thường cho người được bảo hiểm.


su-kien-bao-hiem-la-gi-03.jpg

Cần làm gì khi phát sinh sự kiện bảo hiểm

Một điều nữa mà người được bảo hiểm quan tâm đó là thời hạn yêu cầu trả tiền bảo hiểm. Chúng ta có thể dựa theo Điều 28 Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 quy định:

"Điều 28. Thời hạn yêu cầu trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường

  1. Thời hạn yêu cầu trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm là một năm, kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm. Thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khác không tính vào thời hạn yêu cầu trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường.
  2. Trong trường hợp bên mua bảo hiểm chứng minh được rằng bên mua bảo hiểm không biết thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm thì thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này được tính từ ngày bên mua bảo hiểm biết việc xảy ra sự kiện bảo hiểm đó.
  3. Trong trường hợp người thứ ba yêu cầu bên mua bảo hiểm bồi thường về những thiệt hại thuộc trách nhiệm bảo hiểm theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm thì thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này được tính từ ngày người thứ ba yêu cầu."

Ngoài ra về thời hạn trả tiền hoặc bồi thường, theo Điều 29 Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 quy định:

"Điều 29. Thời hạn trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường

Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường theo thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm; trong trường hợp không có thoả thuận về thời hạn thì doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ về yêu cầu trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường."

su-kien-bao-hiem-la-gi-04.jpg

Vấn đề thời gian sẽ căn cứ theo pháp luật

Bài viết trên đã giải thích cho bạn sự kiện bảo hiểm là gì và cung cấp những thông tin liên quan đến sự kiện bảo hiểm. Bạn hãy chú ý đến các yếu tố như sự kiện đó có nằm trong phạm vi bảo hiểm hay không, khi xảy ra thì nên làm gì,... để đảm bảo quyền lợi bảo hiểm của mình.

Bài viết liên quan

text
slogan
Theo dõi Generali trên mạng xã hội
text
text
text
text
(*) Theo Báo cáo Phí Bảo hiểm trực tiếp năm 2022 từ ANIA Hiệp hội các công ty bảo hiểm quốc gia
text
PHONG CÁCH SỐNG NHƯ Ý
texttext
DMCA Protection Badge
© Bản quyền thuộc về Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam