cach-tinh-phi-bao-hiem-nhan-tho-Mobile.jpg

KIẾN THỨC BẢO HIỂM

Cách Tính Phí Bảo Hiểm Nhân Thọ Hiện Nay (Công Thức Chi Tiết)

KIẾN THỨC BẢO HIỂM

Cách Tính Phí Bảo Hiểm Nhân Thọ Hiện Nay (Công Thức Chi Tiết)

Cập nhật: 05.06.2024   7 phút để đọc

Tham gia bảo hiểm nhân thọ những vẫn chưa biết cách tính phí bảo hiểm nhân thọ ra sao vẫn là vấn đề nhiều người gặp phải. Hiểu được vấn đề đó, bài viết này mang đến những thông tin cơ bản về cách tính phí cũng như các quỹ dự phòng trong bảo hiểm. Liệu rằng đóng bảo hiểm theo kỳ tháng, kỳ quý,... thì có khác gì với đóng bảo hiểm theo năm hay đóng một lần? Tìm câu trả lời ngay nhé.

cach-tinh-phi-bao-hiem-nhan-tho-01.jpg

Cách tính phí bảo hiểm là một trong những điều rất đáng được quan tâm

1. Định Nghĩa Phí Bảo Hiểm Nhân Thọ

Phí bảo hiểm nhân thọ có thể hiểu là khoản tiền mà người tham gia bảo hiểm phải đóng trong một kỳ hạn nhất định (hàng quý/nửa năm/ hàng năm) cho các công ty bảo hiểm nhân thọ nhằm đảm bảo các quyền lợi của mình trong hợp đồng bảo hiểm.

Phí bảo hiểm có độ tỷ lệ thuận với nghề nghiệp, độ tuổi và sức khỏe của từng khách hàng. Nghĩa là nếu khách hàng có độ tuổi càng cao thì phí bảo hiểm sẽ càng cao.

Mức đóng bảo hiểm nhân thọ, phương pháp cũng như cách thức đóng phí phù thuộc vào sự thỏa thuận giữa bên người tham gia và phía công ty bảo hiểm theo như hợp đồng. Trong suốt thời hạn hợp đồng, mức đóng phí sẽ không thay đổi, trừ trường hợp tăng hoặc giảm số tiền bảo hiểm.

cach-tinh-phi-bao-hiem-nhan-tho-02.jpg

Hợp đồng bảo hiểm được dựa trên sự thỏa thuận các bên

Về thời hạn đóng phí, công ty bảo hiểm sẽ triển khai cho khách hàng lựa chọn theo khuôn khổ quy định riêng của từng sản phẩm. Mức thời hạn này có thể là 5 năm, 10 năm hoặc 20 năm,...

2. Các Công Ty Bảo Hiểm Tính Phí Bảo Hiểm Nhân Thọ Như Thế Nào?

Thông thường, phí bảo hiểm sẽ phụ thuộc vào 5 yếu tố chính: độ tuổi, giới tính, sức khỏe, nghề nghiệp và số tiền bảo hiểm.

Tuy nhiên trên thực tế, để trả lời cho câu hỏi mua bảo hiểm nhân thọ bao nhiêu tiền sẽ còn bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố kỹ thuật khác, mỗi công ty bảo hiểm sẽ có cách tính phí bảo hiểm nhân thọ khác nhau đối với mỗi sản phẩm.

Các công ty bảo hiểm đều có một phần mềm tính phí riêng, khách hàng chỉ cần cung cấp các thông tin cá nhân kèm nhu cầu tham gia bảo hiểm, nhân viên sẽ nhập các thông tin vào hệ thống và tính ra phí bảo hiểm nhân thọ tương ứng.

Một ví dụ về cách tính phí bảo hiểm nhân thọ: phí có thể được tính bằng khoản tiền nhất định / một đơn vị đối tượng được bảo hiểm. Hoặc phí bảo hiểm bằng tỷ lệ phí bảo hiểm nhân số tiền bảo hiểm.

cach-tinh-phi-bao-hiem-nhan-tho-03.jpg

Tỷ lệ phí bảo hiểm được quy định trên từng sản phẩm khác nhau và tùy theo điều kiện của đối tượng được bảo hiểm.

Theo Thư viện Học liệu Mở Việt Nam (được bảo trợ bởi Quỹ Việt Nam - The Vietnam Foundation), cách tính phí bảo hiểm nhân thọ được thể hiện như sau:

Trong đó, Phí toàn phần là phần phí bảo hiểm mà người tham gia bảo hiểm đóng cho công ty bảo hiểm.

Phí thuần là khoản phí được dùng để chi trả cho người được bảo hiểm.

Phụ phí bao gồm:

 • Chi phí khai thác (cho quảng cáo, tuyên truyền, môi giới, chi cho đại lý,...);
 • Chi phí quản lý gồm chi phí quản lý hợp đồng trong thời hạn đang thu phí (kể cả chi phí thu phí bảo hiểm…) và chi phí liên quan đến các khoản phí chi trả bồi thường.

Về nguyên tắc, cách tính phí bảo hiểm nhân thọ dựa trên mức cân bằng giữa trách nhiệm của người tham gia bảo hiểm và công ty bảo hiểm, tính theo giá trị tại thời điểm hợp đồng được ký kết.

2.1 Cách Tính Phí Thuần

Phí thuần được tính theo công thức: P = P1 + P2 + P3

Theo đó:

 • P là phí thuần;
 • P1 là phí thuần cho trách nhiệm bảo hiểm khi hợp đồng hết hạn
 • P2 là phí thuần cho trách nhiệm bảo hiểm khi người được bảo hiểm chết trước khi hợp đồng hết hạn
 • P3 là phí thuần cho trách nhiệm bảo hiểm khi người được bảo hiểm gặp tại nạn dẫn đến bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn

Với

 • lx là số người sống
 • n là thời hạn hợp đồng
 • C là số tiền bảo hiểm
 • v là thừa số chiết khấu (v = 1/1 + i)
 • x là tuổi của người được bảo hiểm khi bắt đầu được nhận bảo hiểm
 • lx+n là số người được bảo hiểm còn sống sau n năm hợp đồng
 • d(x+k) là số người được bảo hiểm chết trong năm hợp đồng k
 • T(x+k) là số người được bảo hiểm bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn trong năm hợp đồng k

cach-tinh-phi-bao-hiem-nhan-tho-04.jpg

Phí thuần được tính theo công thức: P = P1 + P2 + P3

Phí thuần chịu sự tác động của nhiều yếu tố khác nhau, trong đó, các yếu tố cơ bản nhất là tuổi thọ của người được bảo hiểm, lãi suất kỹ thuật và các nhân tố khác như số tiền bảo hiểm, thời hạn, cách thức nộp phí bảo hiểm, tỷ lệ hủy hợp đồng trước thời hạn.

 • Tuổi thọ của người được bảo hiểm thể hiện qua bảng tỷ lệ tử vong. Theo đó có thể xác định được số người còn sống ở tuổi x sau n năm. Dựa vào đó mà tính được xác suất sống và tử vong của người ở tuổi x sau n năm.
 • Lãi suất kỹ thuật là lãi suất tiền gửi được tính trong cơ sở tính phí bảo hiểm. Mức lãi càng cao thì số người tham gia bảo hiểm càng đông. Vì thế, các công ty bảo hiểm phải đưa lãi này vào lãi suất tiền gửi.

2.2 Cách Tính Phụ Phí

Trong cách tính phí bảo hiểm nhân thọ, công ty bảo hiểm sẽ dựa vào số phụ phí để xác tính khoản phí mà người tham gia phải đóng bảo hiểm nhân thọ.

Khoản thu phí thường sẽ chiếm 5% phụ phí với 3% chi phí quản lý và 2% cho chi phí khai thác hợp đồng.

cach-tinh-phi-bao-hiem-nhan-tho-05.jpg

Công ty bảo hiểm thường định giá mức phụ phí 5%

3. Công Thức Tính Phí Bảo Hiểm Định Kỳ (tháng, quý, năm)

Cách tính phí bảo hiểm nhân thọ theo mỗi kỳ lần lượt theo năm, quý, tháng được tính như sau.

Nộp Phí Theo Năm

F (năm) = F (tháng) x 12 x 0,92

Tổng số phí đóng theo năm sẽ ít hơn 8% so với tổng số phí đóng theo tháng.

Nộp Phí Theo Quý

F (quý) = F (tháng) x 3 x 0,98

Tổng số phí đóng theo quý sẽ ít hơn 2% so với tổng số phí đóng theo tháng.

Nộp phí 2 Kỳ Trong Tháng

F (2 kì) = F (tháng) x 6 x 0,96

Tổng số phí đóng theo 2 kỳ trong năm sẽ ít hơn 4% so với tổng số phí đóng theo tháng.

Ngoài ra, cách tính phí bảo hiểm nhân thọ cho các mức tiền bảo hiểm được tính theo tỷ lệ:

 • 100% đối với mức bảo hiểm từ 5 đến 30 triệu;
 • 98% đối với mức bảo hiểm từ 31 đến 40 triệu;
 • 97% đối với mức bảo hiểm từ 41 đến 50 triệu;

4. Các Quỹ Dự Phòng

Ngoài quan tâm đến cách tính phí bảo hiểm nhân thọ, người tham gian cũng cần quan tâm đến các quỹ dự phòng như quỹ dự phòng phí, quỹ dự phòng bồi thường.

4.1 Quỹ Dự Phòng Phí

Quỹ dự phòng phí là phần tiền nhằm đảm bảo trách nhiệm bảo hiểm khi hợp đồng hết hạn hoặc khi người được bảo hiểm qua đời. Thời điểm tính rơi vào cuối năm nghiệp vụ.

Nguyên tắc: Dựa trên trách nhiệm tại thời điểm ký kết hợp đồng bảo hiểm. Dựa trên thời hạn hợp đồng, trách nhiệm của công ty ngày càng tăng trong khi trách nhiệm đóng phí của người tham gia ngày càng giảm.

Quỹ được trích từ phần phí thu của người tham gia và lãi đầu tư từ năm trước; phí được thu trong năm.

cach-tinh-phi-bao-hiem-nhan-tho-06.jpg

Trách nhiệm phải đóng phí của người tham gia bảo hiểm ngày càng giảm

4.2 Quỹ Dự Phòng Bồi Thường

Quỹ dự phòng bồi thường là quỹ nhằm đảm bảo cho những khiếu nại

 • Đã xảy ra nhưng chưa thông báo
 • Đã giải quyết nhưng vẫn chưa thanh toán.

Quỹ dự phòng bồi thường tạo điều kiện cho việc đánh giá hiệu quả kinh doanh chính xác hơn. Bên cạnh đó, còn giúp công ty bảo hiểm tránh phải nộp số tiền lớn cho ngân sách Nhà nước. Quỹ được trích ra từ tổng số doanh thu.

Nguyên tắc: Dựa trên phương pháp thống kê về tỷ lệ khiếu nại chưa được báo cáo (hoặc chưa được thanh toán dù) đã xảy ra trên tổng số khiếu nại của 1 số năm trước đó.

Với những thông tin cung cấp, hi vọng sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách tính phí bảo hiểm nhân thọ cũng như phương pháp tính đối với một số công ty bảo hiểm. Từ đó, củng cố niềm tin để tham gia vào các sản phẩm bảo hiểm vì lợi ích của mình và người thân.

Bài viết liên quan

text
slogan
Theo dõi Generali trên mạng xã hội
text
text
text
text
(*) Theo Báo cáo Phí Bảo hiểm trực tiếp năm 2022 từ ANIA Hiệp hội các công ty bảo hiểm quốc gia
text
PHONG CÁCH SỐNG NHƯ Ý
texttext
DMCA Protection Badge
© Bản quyền thuộc về Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam