cover
THÔNG BÁO

Thông báo về việc phiếu thu phí bảo hiểm đã hết hạn sử dụng

16.06.2022 . 3 phút để đọc

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam (“Generali Việt Nam”) xin trân trọng thông báo đến toàn thể Quý khách hàng, Tư vấn viên cùng cá nhân, tổ chức có liên quan về việc các phiếu thu phí bảo hiểm có hạn sử dụng từ ngày 31/08/2018  trở về trước đã hết hạn và không còn giá trị sử dụng theo quy định về thời hạn sử dụng tương ứng trên mỗi phiếu thu. Ngày hết hạn đã được in rõ trên phiếu thu. Số hiệu của các phiếu thu đã hết hạn sử dụng nêu trên được lưu tại đây.

Generali Việt Nam yêu cầu và nghiêm cấm việc sử dụng phiếu thu phí bảo hiểm khi đã hết hạn sử dụng/không hợp lệ. Generali Việt Nam được miễn trừ mọi trách nhiệm, nghĩa vụ có liên quan và sẽ không giải quyết bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào có liên quan đến việc sử dụng phiếu thu phí bảo hiểm hết hạn/không hợp lệ.

Danh sách các phiếu thu phí bảo hiểm đã hết hạn sử dụng tính đến:

Ngày 28/02/2018

Ngày 31/08/2018

Ngày 31/12/2018

Ngày 31/03/2019

Ngày 30/06/2019

Ngày 30/09/2019

Ngày 31/12/2019

Ngày 31/03/2020

Ngày 30/04/2020

Ngày 31/05/2020

Ngày 30/06/2020

Ngày 31/07/2020

Ngày 31/08/2020

Ngày 30/09/2020

Ngày 31/10/2020

Ngày 30/11/2020

Ngày 31/12/2020

Ngày 31/01/2021

Ngày 28/02/2021

Ngày 31/03/2021

Ngày 30/04/2021

Ngày 31/05/2021

Ngày 30/09/2021

Ngày 31/05/2022


Bài viết liên quan

text
slogan
Theo dõi Generali trên mạng xã hội
text
text
text
text
(*) Theo Báo cáo Phí Bảo hiểm trực tiếp năm 2022 từ ANIA Hiệp hội các công ty bảo hiểm quốc gia
text
PHONG CÁCH SỐNG NHƯ Ý
texttext
DMCA Protection Badge
© Bản quyền thuộc về Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam