• 674

Sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị

san-pham-bao-hiem-lien-ket-don-vi.jpg

Là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ vừa có yếu tố bảo vệ, vừa có yếu tố đầu tư.

Đặc điểm chính:

  1. Phí bảo hiểm được chia thành 2 phần: Phần bảo hiểm (bảo vệ trước rủi ro) và Phần đầu tư (giúp sinh lời).
  2. Phí bảo hiểm và Số tiền bảo hiểm được linh hoạt quyết định bởi Bên mua bảo hiểm.
  3. Các quỹ đầu tư được chỉ định bởi Công ty bảo hiểm. Mỗi quỹ có lãi suất và mức độ rủi ro khác nhau. Theo đó:
  • Tùy theo nhu cầu, Bên mua bảo hiểm tự do quyết định đầu tư vào quỹ phù hợp
  • Bên mua bảo hiểm được hưởng toàn bộ kết quả đầu tư
  • Bên mua bảo hiểm có thể đầu tư nhiều hơn khi thấy quỹ đầu tư mang lại kết quả tốt
Chia sẻ trên

Cùng tìm hiểu về VITA - Đầu Tư Như Ý - Sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị nổi bật từ Generali tại ĐÂY

Bài viết liên quan
text
slogan
Theo dõi Generali trên mạng xã hội
text
text
text
text
(*) Theo Báo cáo Phí Bảo hiểm trực tiếp năm 2022 từ ANIA Hiệp hội các công ty bảo hiểm quốc gia
text
PHONG CÁCH SỐNG NHƯ Ý
texttext
DMCA Protection Badge
© Bản quyền thuộc về Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam