generali-vn generali-vn

Bảo Hiểm Bổ Trợ

VITA - Sức Khoẻ Vàng

Có sức khỏe là có tất cả

Xem gói sản phẩm chi tiết
generali-vn
generali-vn
generali-vn

Tóm tắt thông tin sản phẩm

Quyền lợi bảo vệ

generali-vn
Hoàn trả viện phí, chi phí phẫu thuật, chi phí vận chuyển cấp cứu trong nước và các chi phí điều trị phát sinh do tai nạn và do bất kỳ ốm đau, bệnh tật nào (bao gồm cả ung thư, cấy ghép nội tạng, lọc máu thận, phẫu thuật trong ngày) lên đến 1 tỷ đồng mỗi năm
generali-vn
Hỗ trợ chi phí chăm sóc nha khoa
generali-vn
Hỗ trợ chi phí chăm sóc thai sản
generali-vn
Điều trị nội trú với mạng lưới bảo lãnh thanh toán viện phí trải rộng
generali-vn
Nâng cao giới hạn chi trả cho quyền lợi điều trị ngoại trú
generali-vn
Thanh toán chi phí điều trị ngoại trú theo phương pháp y học hiện đại và cổ truyền
generali-vn
Cung cấp quyền lợi kiểm tra sức khỏe ngay sau năm hợp đồng đầu tiên

Đối tượng áp dụng

generali-vn
Người được bảo hiểm từ 15 ngày tuổi - 65 Tuổi và kéo dài thời gian được bảo hiểm đến 70 tuổi

Quyền lợi bảo vệ

generali-vn
Hoàn trả viện phí, chi phí phẫu thuật, chi phí vận chuyển cấp cứu trong nước và các chi phí điều trị phát sinh do tai nạn và do bất kỳ ốm đau, bệnh tật nào (bao gồm cả ung thư, cấy ghép nội tạng, lọc máu thận, phẫu thuật trong ngày) lên đến 1 tỷ đồng mỗi năm
generali-vn
Hỗ trợ chi phí chăm sóc nha khoa
generali-vn
Hỗ trợ chi phí chăm sóc thai sản
generali-vn
Điều trị nội trú với mạng lưới bảo lãnh thanh toán viện phí trải rộng
generali-vn
Nâng cao giới hạn chi trả cho quyền lợi điều trị ngoại trú
generali-vn
Thanh toán chi phí điều trị ngoại trú theo phương pháp y học hiện đại và cổ truyền
generali-vn
Cung cấp quyền lợi kiểm tra sức khỏe ngay sau năm hợp đồng đầu tiên
Đối tượng áp dụng generali-vn

Đối tượng áp dụng

generali-vn
Người được bảo hiểm từ 15 ngày tuổi - 65 Tuổi và kéo dài thời gian được bảo hiểm đến 70 tuổi
 

Bảo lãnh thanh toán chỉ trong 5 thao tác

(khi Người được bảo hiểm điều trị nội trú tại các Bệnh viện thuộc hệ thống
bảo lãnh thanh toán của Generali Việt Nam)

generali-vn-icon-file
 
Xuất trình thẻ bảo hiểm của Công ty và chứng minh nhân dân, hoặc hộ chiếu và giấy khai sinh (nếu là trẻ em) cho Bệnh viện;
generali-vn-icon-file
 
Thực hiện tạm ứng viện phí theo yêu cầu của Bệnh viện (nếu có);
generali-vn-icon-file
 
Kiểm tra Đơn yêu cầu thanh toán quyền lợi mà Bệnh viện cung cấp sau khi điều trị, và ký tên để xác nhận việc điều trị của Người được bảo hiểm;
generali-vn-icon-file
 
Tự chịu trách nhiệm thanh toán cho Bệnh viện các chi phí không thuộc phạm vi bảo hiểm hoặc vượt quá Giới hạn phụ và/hoặc Số tiền bảo hiểm tối đa hàng năm;
generali-vn-icon-file
Thực hiện thủ tục hành chính theo qui định riêng của Cơ sở y tế (nếu có).
 
generali-vn-icon-file
Xuất trình thẻ bảo hiểm của Công ty và chứng minh nhân dân, hoặc hộ chiếu và giấy khai sinh (nếu là trẻ em) cho Bệnh viện;
 
generali-vn-icon-file
Thực hiện tạm ứng viện phí theo yêu cầu của Bệnh viện (nếu có);
 
generali-vn-icon-file
Kiểm tra Đơn yêu cầu thanh toán quyền lợi mà Bệnh viện cung cấp sau khi điều trị, và ký tên để xác nhận việc điều trị của Người được bảo hiểm;
 
generali-vn-icon-file
Tự chịu trách nhiệm thanh toán cho Bệnh viện các chi phí không thuộc phạm vi bảo hiểm hoặc vượt quá Giới hạn phụ và/hoặc Số tiền bảo hiểm tối đa hàng năm;
generali-vn-icon-file
Thực hiện thủ tục hành chính theo qui định riêng của Cơ sở y tế (nếu có).
 

Gói sản phẩm chi tiết

  Gói quyền lợi
Tiêu chuẩn
Gói quyền lợi
Cao cấp
Gói quyền lợi
VIP
Quyền lợi chi tiết generali-vn  
Phạm vi địa lý
generali-vn
Việt Nam
generali-vn
Châu Á
generali-vn
Toàn cầu (trừ nước Mỹ)
Số tiền bảo hiểm
generali-vn
lên đến 250.000.000 đ/năm
generali-vn
lên đến 500.000.000 đ/năm
generali-vn
lên đến 1.000.000.000 đ/năm
Nội trú quyền lợi được áp dụng theo chi phí y tế được bảo hiểm thực tế
Ngoại trú
generali-vn
lên đến 5.000.000 đ/năm
generali-vn
lên đến 10.000.000 đ/năm
generali-vn
lên đến 20.000.000 đ/năm
Chăm sóc nha khoa
generali-vn
lên đến 2.500.000 đ/năm
generali-vn
lên đến 5.000.000 đ/năm
generali-vn
lên đến 10.000.000 đ/năm
Chăm sóc thai sản
generali-vn
lên đến 25.000.000 đ/năm
generali-vn
lên đến 25.000.000 đ/năm
generali-vn
lên đến 40.000.000 đ/năm

Gói sản phẩm
chi tiết

Gói quyền lợi

Tiêu chuẩn

Gói quyền lợi

Cao cấp

Gói quyền lợi

VIP

Quyền lợi chi tiết

Phạm vi địa lý
generali-vn
Việt Nam
Số tiền bảo hiểm
generali-vn
lên đến 250.000.000 đ/năm
Nội trú
generali-vn
quyền lợi được áp dụng theo chi phí
y tế được bảo hiểm thực tế
Ngoại trú
generali-vn
lên đến 5.000.000 đ/năm
Chăm sóc nha khoa
generali-vn
lên đến 2.500.000 đ/năm
Chăm sóc thai sản
generali-vn
lên đến 25.000.000 đ/năm

Quyền lợi chi tiết

Phạm vi địa lý
generali-vn
Châu Á
Số tiền bảo hiểm
generali-vn
lên đến 500.000.000 đ/năm
Nội trú
generali-vn
quyền lợi được áp dụng theo chi phí
y tế được bảo hiểm thực tế
Ngoại trú
generali-vn
lên đến 10.000.000 đ/năm
Chăm sóc nha khoa
generali-vn
lên đến 5.000.000 đ/năm
Chăm sóc thai sản
generali-vn
lên đến 25.000.000 đ/năm

Quyền lợi chi tiết

Phạm vi địa lý
generali-vn
Toàn cầu (trừ nước Mỹ)
Số tiền bảo hiểm
generali-vn
lên đến 1.000.000.000 đ/năm
Nội trú
generali-vn
quyền lợi được áp dụng theo chi phí
y tế được bảo hiểm thực tế
Ngoại trú
generali-vn
lên đến 20.000.000 đ/năm
Chăm sóc nha khoa
generali-vn
lên đến 10.000.000 đ/năm
Chăm sóc thai sản
generali-vn
lên đến 40.000.000 đ/năm

Hãy để Generali thiết lập giải pháp cho bạn

Tôi đồng ý nhận các thông tin liên quan đến sản phẩm
và dịch vụ của Generali Việt Nam.

Sản phẩm nổi bật

BẢO HIỂM LIÊN KẾT ĐẦU TƯ
VITA - Đầu Tư Như Ý

Kết hợp bảo vệ và đầu tư vào các công ty Quỹ hàng đầu VinaCapital & VFM

TÌM HIỂU THÊM
BẢO HIỂM LIÊN KẾT ĐẦU TƯ
VITA - Cho Con

Sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị tiên phong cho mục tiêu đầu tư về giáo dục

TÌM HIỂU THÊM
BẢO HIỂM BỆNH HIỂM NGHÈO
VITA - Sống Lạc Quan

Bảo vệ toàn diện trước 111 bệnh hiểm nghèo. Đầu tư hiệu qua cho tương lai vững vàng.

TÌM HIỂU THÊM