Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung


Xem tiếp câu trả lời 1/2
Là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ vừa có yếu tố bảo vệ, vừa có yếu tố đầu tư.

Đặc điểm chính:

  • Chi phí & Quyền lợi được chia làm 2 phần là: Phần bảo hiểm (bảo vệ trước rủi ro) và Phần đầu tư (giúp sinh lời).
  • Phí bảo hiểm và Số tiền bảo hiểm được linh hoạt quyết định bởi Bên mua bảo hiểm.
  • Phần tiền mang đi đầu tư được cho vào một quỹ chung (do nhiều Bên mua bảo hiểm khác cùng đóng vào) - gọi là quỹ liên kết chung. Theo đó:
    • Công ty bảo hiểm sẽ dùng quỹ này để đi đầu tư và Bên mua bảo hiểm sẽ được hưởng lợi từ kết quả đầu tư.
    • Bên mua bảo hiểm có thể đầu tư nhiều hơn khi thấy Công ty Bảo hiểm mang lại kết quả đầu tư tốt.
  • Khám phá các sản phẩm của Generali tại ĐÂY hoặc
  • Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!

Bài viết liên quan