• 1.4k

Sản phẩm bảo hiểm chính

san-pham-bao-hiem-chinh-01.png

Sản phẩm bảo hiểm chính là sản phẩm chứa những Quyền lợi chính của Hợp đồng bảo hiểm.

Đặc điểm:

  1. Cách mua: Có thể mua độc lập, riêng lẻ (khác với Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ).
  2. Quyền lợi: Tùy theo sản phẩm sẽ có các quyền lợi như: Quyền lợi bảo vệ, Quyền lợi thưởng (do duy trì hợp đồng), Quyền lợi đầu tư;
  3. Giá trị hoàn lại khi kết thúc hợp đồng: Có
  4. Phạm vi bảo vệ: Hầu hết chỉ bảo vệ trước những rủi ro lớn như tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn;
  5. Gia tăng quyền lợi: Có thể mua kèm với Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ như: Hỗ trợ viện phí, Miễn đóng phí, Hỗ trợ tài chính, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo, v.v.

Khi tham gia bảo hiểm, bạn nên tham gia “trọn gói” sản phẩm chính đi kèm với một số sản phẩm bổ trợ để có được những quyền lợi toàn diện nhất.

Chia sẻ trên
  • Khám phá các sản phẩm của Generali tại ĐÂY hoặc
  • Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!
Bài viết liên quan
text
slogan
Theo dõi Generali trên mạng xã hội
text
text
text
text
(*) Theo Báo cáo Phí Bảo hiểm trực tiếp năm 2022 từ ANIA Hiệp hội các công ty bảo hiểm quốc gia
text
PHONG CÁCH SỐNG NHƯ Ý
texttext
DMCA Protection Badge
© Bản quyền thuộc về Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam