banner-ls-mb3
Thông tin các quỹ đầu tư

Quỹ liên kết chung

Sản phẩm Bảo hiểm Liên kết chung từ Generali giúp bạn linh hoạt hoạch định, gia tăng đầu tư để đảm bảo tài chính vững chắc.


Các sản phẩm Bảo hiểm liên kết chung gồm: VITA - Sống Tự Tin, VITA - Sống Lạc Quan, VITA - Bảo An Toàn Diện 2020, Bảo Gia An Thịnh, Bảo Gia Phú Thịnh.

Thông tin thêm

Lãi suất đầu tư Quỹ liên kết chung

Năm
Quý
Lãi suất (%/năm)
Cập nhật ngày: 25/04/2024
Đơn vị tính: %/năm
asdf

Báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ liên kết chung

text
slogan
Theo dõi Generali trên mạng xã hội
text
text
text
text
(*) Theo Báo cáo Phí Bảo hiểm trực tiếp năm 2022 từ ANIA Hiệp hội các công ty bảo hiểm quốc gia
text
PHONG CÁCH SỐNG NHƯ Ý
texttext
DMCA Protection Badge
© Bản quyền thuộc về Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam