Nếu không may qua đời thì gia đình tôi mới nhận được tiền, vậy tại sao tôi cần mua bảo hiểm?


Xem tiếp câu trả lời 1/2

Vì đó là cách chúng ta thể hiện tình yêu & trách nhiệm với người thân!

Người được bảo hiểm không may qua đời, khoản hỗ trợ tài chính để lại cho người thân có thể giúp:

  • đảm bảo tương lai học vấn cho con cái;
  • vượt qua khó khăn khi bị mất đi nguồn thu nhập của người trụ cột;
  • tiếp tục cuộc sống & hướng tới tương lai

Tuy nhiên, ngoài quyền lợi tử vong, tùy theo sản phẩm, bạn sẽ được hưởng nhiều quyền lợi khác như:

  • Quyền lợi nhận tiền tiết kiệm khi kết thúc thời hạn Hợp đồng để dùng cho các mục đích như du lịch, mua nhà, giáo dục, hưu trí, v.v. trong tương lai.
  • Quyền lợi về đầu tư sinh lời;
  • Quyền lợi về thương tật toàn bộ và vĩnh viễn khi chẳng may Người được bảo hiểm mất khả năng lao động;
  • Quyền lợi hỗ trợ tài chính khi mắc bệnh hiểm nghèo, hỗ trợ viện phí, v.v.

Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!