Tôi tham gia BH ở Việt Nam. 2 năm sau, tôi đi nước ngoài, Công ty giải quyết quyền lợi thế nào?


Xem tiếp câu trả lời 1/2

Trong tình huống này, bạn cần thông báo ngay việc thay đổi nơi cư trú cho Công ty Bảo hiểm và cung cấp các giấy tờ chứng minh.

Công ty bảo hiểm sẽ dựa trên thông tin bạn cung cấp để đưa ra quyết định tiếp tục chấp thuận bảo hiểm hay không.

  • Khám phá các sản phẩm của Generali tại ĐÂY hoặc
  • Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!