Tôi có 2 BH ở 2 công ty. Khi tai nạn, tôi có thể nộp bản sao cho cả 2 để làm hồ sơ BH không?


Xem tiếp câu trả lời 1/2

Tùy theo sự kiện bảo hiểm và Sản phẩm bảo hiểm mà bạn tham gia, bạn có thể nộp hồ sơ gốc đến Công ty A, và nộp bản sao có công chứng đến Công ty B.

Tuy nhiên, tại Generali Việt Nam:

  • Đối với chứng từ y tế: Bạn chỉ cần nộp ảnh chụp thông qua ứng dụng GenVita mà không cần bản gốc/bản sao có công chứng.
  • Đối với Hóa đơn tài chính/Hóa đơn điện tử đã chuyển đổi hợp lệ:
    • Bạn cần nộp bản gốc đến Generali; sau đó
    • Generali sẽ hỗ trợ sao y hóa đơn, có ghi nhận thông tin Generali đã thanh toán. Theo đó, bạn có thể đem bản sao y này kèm thư báo chấp thuận chi trả của Generali để tiếp tục yêu cầu giải quyết các chi phí mà Generali chưa chi trả tại công ty khác.

Tại Generali Việt Nam, bạn có thể nộp Hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi Bảo hiểm hoàn toàn trực tuyến thông qua ứng dụng GenVita:

  • 2 phút hoàn tất thủ tục;
  • 24 giờ nhận quyết định chi trả;
  • Không cần chứng từ gốc (chỉ cần bản chụp chứng từ).

Tìm hiểu thêm về dịch vụ ưu việt của Generali Việt Nam tại đây.

Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!