Khi nào thì tôi được chi trả bảo hiểm?


Xem tiếp câu trả lời 1/2

Khi bạn gặp rủi ro như: Ốm đau, Bệnh tật, Tai nạn, Tử vong, v.v.

Các rủi ro này được gọi là “sự kiện bảo hiểm”, và được quy định trong hợp đồng.

Mức chi trả cho mỗi loại rủi ro cũng được quy định trong hợp đồng bảo hiểm.

Nếu tôi không gặp rủi ro cho đến khi Hợp đồng kết thúc thì sao?

Tùy theo hợp đồng bảo hiểm, bạn có thể nhận được một số tiền tiết kiệm gọi là “quyền lợi đáo hạn”.

Liên hệ Generali để được tư vấn về sản phẩm bảo hiểm phù hợp tại ĐÂY.