Nếu hết thời gian đóng phí bảo hiểm, tôi có tiếp tục được bảo vệ hay không?


Xem tiếp câu trả lời 1/2

Thời gian đóng phí có thể KHÁC với thời hạn bảo hiểm, tùy vào sản phẩm mà bạn đang tham gia.

Vì vậy, bạn cần kiểm tra thời hạn bảo hiểm trong hợp đồng để chắc chắn rằng mình vẫn còn được bảo vệ. Nếu hết thời hạn, bạn nên tham gia một Hợp đồng bảo hiểm mới.

Ví dụ: Bạn năm nay 22 tuổi, tham gia một Hợp đồng bảo hiểm với Generali Việt Nam. Trong đó:

  • Thời gian đóng phí: 20 năm
  • Thời hạn bảo hiểm: 77 năm

Vậy, sau 20 năm dù đã hoàn tất việc đóng phí, bạn vẫn tiếp tục được bảo vệ cho đến năm 99 tuổi.

Mặt khác, dù Hợp đồng vẫn còn thời hạn bảo hiểm, bạn vẫn có thể tham gia thêm một Hợp đồng bảo hiểm khác để gia tăng quyền lợi bảo vệ, đầu tư.

  • Khám phá các sản phẩm của Generali tại ĐÂY hoặc
  • Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!