Tôi đã có bảo hiểm y tế của nhà nước, vậy tôi có cần phải mua bảo hiểm nhân thọ nữa không?


Xem tiếp câu trả lời 1/2

BHYT là cần thiết với mọi người dân. Tuy nhiên, bạn cần có thêm BHNT vì sản phẩm này có nhiều lợi ích vượt trội.

Cụ thể hơn:

Bảo hiểm Y tế Bảo hiểm Nhân thọ
 Chỉ chi trả cho các trường hợp ốm đau, bệnh tật
 Chi trả cho nhiều rủi ro như: Ốm đau, bệnh tật, tai nạn, thương tật, tử vong, v.v.
 Giới hạn về mức chi trả
 Mức chi trả sẽ tùy theo nhu cầu của bạn
 Giới hạn về điều kiện khám/ chữa bệnh
 Có cơ hội được tiếp cận với điều kiện khám/ chữa bệnh cao cấp
 Chỉ có quyền lợi bảo vệ

 Có các khoản hỗ trợ tài chính, miễn đóng phí nếu không may rủi ro xảy ra.

 Có thêm QL đầu tư, tiết kiệm và các QL thưởng khác

 

Vì vậy, việc có thêm BHNT sẽ đảm bảo kế hoạch tài chính dài hạn cho bạn và gia đình.

Liên hệ Generali tạị ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp!