Thẩm định


Xem tiếp câu trả lời 1/2

Là quá trình Công ty Bảo hiểm kiểm tra Người được bảo hiểm có thỏa các điều kiện để tham gia Bảo hiểm hay không.

Thông thường, Công ty Bảo hiểm sẽ thẩm định các điều kiện về:

  • Sức khỏe
  • Tài chính
  • Nghề nghiệp
  • Hoạt động xã hội của Khách hàng
  • Khám phá các sản phẩm của Generali tại ĐÂY hoặc
  • Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!