ỨNG DỤNG GENVITA

Quản lý hợp đồng, yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm và các tiện ích khác

TẢI APP NGAY

Sự kiện bảo hiểm


Xem tiếp câu trả lời 1/2

Sự kiện bảo hiểm:

  • Là sự kiện mà khi xảy ra, Công ty BH sẽ chi trả tiền bảo hiểm cho Người được bảo hiểm hoặc Người thụ hưởng
  • Được quy định rõ trong hợp đồng BH

Lưu ý:

  • Công ty BH chỉ chi trả cho những rủi ro khách quan, và xảy ra trong thời gian hiệu lực của hợp đồng
  • Các rủi ro do cố ý, có sẵn hoặc xảy ra trước ngày hiệu lực hợp đồng sẽ không được chi trả
  • Không chi trả cho các trường hợp như hành vi cố ý gây thương tích, tự tử, vi phạm pháp luật
  • Khám phá các sản phẩm của Generali tại ĐÂY hoặc
  • Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!