Người được bảo hiểm


Xem tiếp câu trả lời 1/2
Người được bảo hiểm là người mà:
  • Nếu người này không may ốm đau, bệnh tật, tai nạn, tử vong,...thì Công ty BH sẽ chi trả khoản tiền dự phòng;
  • Nếu người này may mắn sống khỏe mạnh đến khi kết thúc hợp đồng bảo hiểm, thì Công ty BH sẽ chi trả khoản tiền tiết kiệm;
  • Được chỉ định bởi Bên mua BH và được chấp thuận bởi Công ty BH.
Ví dụ

Anh Hùng tham gia hợp đồng BH VITA - Đầu Tư Như Ý với Generali Việt Nam.

Anh Hùng đóng vai trò là Người được BH. Quyền lợi nếu tử vong là 1 tỷ đồng. Anh Hùng chỉ định chị Trang (vợ của anh) là Người thụ hưởng.

Nếu không may anh Hùng gặp rủi ro và qua đời, Công ty BH sẽ chi trả số tiền là 1 tỷ đồng. Người thụ hưởng là chị Trang sẽ nhận số tiền này.

  • Khám phá các sản phẩm của Generali tại ĐÂY hoặc
  • Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!