ỨNG DỤNG GENVITA

Quản lý hợp đồng, yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm và các tiện ích khác

TẢI APP NGAY

Hợp đồng bảo hiểm ("Hợp đồng")


Xem tiếp câu trả lời 1/2
  • Là thỏa thuận giữa Khách hàng (Cá nhân/ Tổ chức) và Công ty Bảo hiểm.
  • Là căn cứ để Công ty Bảo hiểm chi trả quyền lợi cho Khách hàng.

Hợp đồng bảo hiểm bao gồm:

  • Giấy chứng nhận bảo hiểm;
  • Bảng tóm tắt Quyền lợi bảo hiểm;
  • Quy tắc và Điều khoản của Sản phẩm bảo hiểm chính và (các) Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ (nếu có);
  • Bộ hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và tài liệu minh họa Quyền lợi bảo hiểm;
  • Các văn bản xác nhận, thỏa thuận khác (nếu có).
  • Khám phá các sản phẩm của Generali tại ĐÂY hoặc
  • Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!