• 2.0k

Hợp đồng bảo hiểm ("Hợp đồng")

hop-dong-bao-hiem-nhan-tho
  • Là thỏa thuận giữa Khách hàng (Cá nhân/ Tổ chức) và Công ty Bảo hiểm.
  • Là căn cứ để Công ty Bảo hiểm chi trả quyền lợi cho Khách hàng.

Hợp đồng bảo hiểm bao gồm:

  • Giấy chứng nhận bảo hiểm;
  • Bảng tóm tắt Quyền lợi bảo hiểm;
  • Quy tắc và Điều khoản của Sản phẩm bảo hiểm chính và (các) Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ (nếu có);
  • Bộ hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và tài liệu minh họa Quyền lợi bảo hiểm;
  • Các văn bản xác nhận, thỏa thuận khác (nếu có).
Chia sẻ trên
  • Khám phá các sản phẩm của Generali tại ĐÂY hoặc
  • Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!
Bài viết liên quan
text
slogan
Theo dõi Generali trên mạng xã hội
text
text
text
text
(*) Theo Báo cáo Phí Bảo hiểm trực tiếp năm 2022 từ ANIA Hiệp hội các công ty bảo hiểm quốc gia
text
PHONG CÁCH SỐNG NHƯ Ý
texttext
DMCA Protection Badge
© Bản quyền thuộc về Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam