Phí chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trước hạn


Xem tiếp câu trả lời 1/2
  • Là khoản phí mà Bên mua bảo hiểm phải trả cho Công Ty bảo Hiểm khi chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm trước thời hạn;
  • Mức phí sẽ phụ thuộc vào thời điểm chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm, và được quy định cụ thể trong Quy tắc và Điều khoản của Sản phẩm bảo hiểm.
  • Khám phá các sản phẩm của Generali tại ĐÂY hoặc
  • Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!