Phí ban đầu (Phí bảo hiểm tạm tính)


Xem tiếp câu trả lời 1/2

Phí ban đầu, hay Phí bảo hiểm tạm tính, là

  • Được dùng để chi trả một số chi phí liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm như: phí phát hành hợp đồng, phí phát triển sản phẩm bảo hiểm, v.v.
  • Là khoản phí được trích từ Phí bảo hiểm định kỳ và Phí bảo hiểm đóng thêm (nếu có).
  • Là thuật ngữ được dùng cho các Sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư.

Ví dụ:

Bạn mua một Sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị với Generali Việt Nam có phí định kỳ là 20 triệu đồng. Theo đó, khi bạn đóng phí định kỳ:

  • Generali sẽ trích ra 5% phí định kỳ (tức 1 triệu đồng) là Phí bảo hiểm ban đầu.
  • Phần tiền còn lại (19 triệu đồng) được phân bổ vào Tài khoản hợp đồng để đem đi đầu tư sinh lời.
  • Khám phá các sản phẩm của Generali tại ĐÂY hoặc
  • Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!