ỨNG DỤNG GENVITA

Quản lý hợp đồng, yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm và các tiện ích khác

TẢI APP NGAY

Phí bảo hiểm cơ bản


Xem tiếp câu trả lời 1/2

Là khoản phí mà Bên Mua Bảo Hiểm đóng cho sản phẩm bảo hiểm chính.

Ví dụ:

Chị Huyền mua sản phẩm bảo hiểm chính với mức phí 20 triệu đồng/ năm. Chị Huyền mua thêm sản phẩm bổ trợ với mức phí 1 triệu đồng/năm.

Vậy, Phí bảo hiểm cơ bản là 20 triệu đồng/ năm.

  • Khám phá các sản phẩm của Generali tại ĐÂY hoặc
  • Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!