Phí bảo hiểm cơ bản


Xem tiếp câu trả lời 1/2

Là khoản phí mà Bên Mua Bảo Hiểm đóng cho sản phẩm bảo hiểm chính.

Ví dụ:

Chị Huyền mua sản phẩm bảo hiểm chính với mức phí 20 triệu đồng/ năm. Chị Huyền mua thêm sản phẩm bổ trợ với mức phí 1 triệu đồng/năm.

Vậy, Phí bảo hiểm cơ bản là 20 triệu đồng/ năm.

  • Khám phá các sản phẩm của Generali tại ĐÂY hoặc
  • Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!