Phí quản lý hợp đồng


Xem tiếp câu trả lời 1/2

Là khoản phí được khấu trừ hàng tháng để Công ty bảo hiểm thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến việc:

  • Quản lý, duy trì Hợp đồng bảo hiểm;
  • Cung cấp các dịch vụ liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm cho Khách hàng.
  • Khám phá các sản phẩm của Generali tại ĐÂY hoặc
  • Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!