ỨNG DỤNG GENVITA

Quản lý hợp đồng, yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm và các tiện ích khác

TẢI APP NGAY

Phí quản lý hợp đồng


Xem tiếp câu trả lời 1/2

Là khoản phí được khấu trừ hàng tháng để Công ty bảo hiểm thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến việc:

  • Quản lý, duy trì Hợp đồng bảo hiểm;
  • Cung cấp các dịch vụ liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm cho Khách hàng.
  • Khám phá các sản phẩm của Generali tại ĐÂY hoặc
  • Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!