Phí bảo hiểm


Xem tiếp câu trả lời 1/2
  • Là số tiền mà Bên mua bảo hiểm phải đóng cho Công ty Bảo hiểm theo thời hạn quy định.
  • Khác nhau đối với từng Khách hàng, tùy theo sản phẩm bảo hiểm và mức độ rủi ro của Người được bảo hiểm.
  • Có thể đóng một lần hoặc theo định kỳ hàng tháng/ quý/ năm, tùy theo Sản phẩm bảo hiểm

Phí bảo hiểm được dùng để:

  • Đảm bảo duy trì hiệu lực Hợp đồng và Quyền lợi của Khách hàng
  • Thanh toán các khoản phí cần thiết để quản lý Hợp đồng bảo hiểm.
  • Khám phá các sản phẩm của Generali tại ĐÂY hoặc
  • Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!