ỨNG DỤNG GENVITA

Quản lý hợp đồng, yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm và các tiện ích khác

TẢI APP NGAY

Phí bảo hiểm


Xem tiếp câu trả lời 1/2
  • Là số tiền mà Bên mua bảo hiểm phải đóng cho Công ty Bảo hiểm theo thời hạn quy định.
  • Khác nhau đối với từng Khách hàng, tùy theo sản phẩm bảo hiểm và mức độ rủi ro của Người được bảo hiểm.
  • Có thể đóng một lần hoặc theo định kỳ hàng tháng/ quý/ năm, tùy theo Sản phẩm bảo hiểm

Phí bảo hiểm được dùng để:

  • Đảm bảo duy trì hiệu lực Hợp đồng và Quyền lợi của Khách hàng
  • Thanh toán các khoản phí cần thiết để quản lý Hợp đồng bảo hiểm.
  • Khám phá các sản phẩm của Generali tại ĐÂY hoặc
  • Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!