ỨNG DỤNG GENVITA

Quản lý hợp đồng, yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm và các tiện ích khác

TẢI APP NGAY

Phí bảo hiểm rủi ro


Xem tiếp câu trả lời 1/2
  • Được Công ty bảo hiểm dùng để chi trả Quyền lợi bảo hiểm rủi ro của Sản phẩm bảo hiểm chính và Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ;
  • Khác nhau đối với từng Khách hàng vì được tính toán dựa trên các yếu tố như: Độ tuổi, Giới tính, Tình trạng sức khỏe, Nghề nghiệp, v.v. của Người được bảo hiểm.
  • Ví dụ: Những người còn trẻ, có sức khỏe tốt, làm công việc có mức độ rủi ro thấp như hành chính, văn phòng thì phí bảo hiểm rủi ro thấp.

  • Là một khoản phí nằm trong Khoản khấu trừ hàng tháng (Khoản khấu trừ hàng tháng gồm: Phí bảo hiểm rủi ro và Phí quản lý hợp đồng).
  • Khám phá các sản phẩm của Generali tại ĐÂY hoặc
  • Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!