Phí bảo hiểm rủi ro


Xem tiếp câu trả lời 1/2
  • Được Công ty bảo hiểm dùng để chi trả Quyền lợi bảo hiểm rủi ro của Sản phẩm bảo hiểm chính và Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ;
  • Khác nhau đối với từng Khách hàng vì được tính toán dựa trên các yếu tố như: Độ tuổi, Giới tính, Tình trạng sức khỏe, Nghề nghiệp, v.v. của Người được bảo hiểm.
  • Ví dụ: Những người còn trẻ, có sức khỏe tốt, làm công việc có mức độ rủi ro thấp như hành chính, văn phòng thì phí bảo hiểm rủi ro thấp.

  • Là một khoản phí nằm trong Khoản khấu trừ hàng tháng (Khoản khấu trừ hàng tháng gồm: Phí bảo hiểm rủi ro và Phí quản lý hợp đồng).
  • Khám phá các sản phẩm của Generali tại ĐÂY hoặc
  • Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!