Giá trị quỹ


Xem tiếp câu trả lời 1/2

Là giá trị tài sản ròng một Quỹ đầu tư

Giá trị quỹ = Số lượng Đơn vị quỹ x Giá đơn vị quỹ

Ví dụ:

  • Tổng Số lượng đơn vị quỹ là 100.000
  • Giá mỗi đơn vị quỹ là 10.000 VND

=> Vậy tổng giá trị tài sản của Quỹ đó là: 100.000 x 10.000 = 1 tỷ VND

Là thuật ngữ được dùng trong sản phẩm Bảo hiểm Liên kết đơn vị.

Giá trị quỹ sẽ liên tục được cập nhật trên cổng thông tin của Công ty bảo hiểm, cũng như trong các Báo cáo thường niên cho Hợp đồng bảo hiểm của Khách hàng.

  • Khám phá các sản phẩm của Generali tại ĐÂY hoặc
  • Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!