Các trường hợp nào thì không được chi trả quyền lợi bảo hiểm?


Xem tiếp câu trả lời 1/2

Công ty Bảo hiểm sẽ không chi trả quyền lợi đối với các trường hợp sau:

  • Sự kiện/rủi ro xảy ra không nằm trong Quy tắc và Điều khoản của Sản phẩm bảo hiểm (tức không thuộc danh mục được bảo hiểm);
  • Sản phẩm bảo hiểm bạn mua không có quyền lợi đó;
  • Sự kiện/rủi ro xảy ra thuộc điều khoản loại trừ, cụ thể gồm 3 trường hợp sau:
    • Tự tử trong 2 Năm hợp đồng đầu tiên;
    • Do hành vi phạm tội của Người được bảo hiểm và/hoặc Người thụ hưởng và/hoặc Bên mua bảo hiểm;
    • Do Tình trạng y tế có trước (ngoại trừ các thông tin đã được khai báo và được Công ty Bảo hiểm chấp thuận).

Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!