Tôi nên mua hợp đồng bảo hiểm mới cho chồng hay nên gộp chung với hợp đồng của tôi?


Xem tiếp câu trả lời 1/2

Bạn có thể tham gia Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ cho Chồng trên Hợp đồng hiện tại, hoặc mua thêm một Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mới cho Chồng đều được.

Tuy nhiên, nếu điều kiện tài chính cho phép, bạn nên mua thêm Hợp đồng bảo hiểm mới cho Chồng vì:

  • Tham gia được đồng thời Sản phẩm bảo hiểm chính và Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ. Từ đó, phạm vi bảo hiểm đối với Chồng bạn sẽ được mở rộng (vì mỗi sản phẩm đều có quy định riêng về điều khoản loại trừ);
  • Số tiền bảo hiểm cao, gia tăng khoản tài chính dự phòng khi có rủi ro xảy ra;
  • Đáp ứng đầy đủ nhu cầu Bảo vệ, Tiết kiệm & Đầu tư.
  • Khám phá các sản phẩm của Generali tại ĐÂY hoặc
  • Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!