Tôi có nên mua nhiều hơn 1 HĐBH nhân thọ cho bản thân không?


Xem tiếp câu trả lời 1/2

Bạn nên sở hữu nhiều hơn một Hợp đồng Bảo hiểm nhân thọ vì:.

  • Đáp ứng đầy đủ nhu cầu Bảo vệ, Tiết kiệm & Đầu tư;
  • Số tiền bảo hiểm cao, gia tăng khoản tài chính dự phòng khi có rủi ro xảy ra;
  • Mỗi sản phẩm có quy định riêng về điều khoản loại trừ. Do đó, việc có nhiều Hợp đồng bảo hiểm sẽ giúp mở rộng phạm vi bảo hiểm.

Do vậy, khi có thu nhập tốt hơn, bạn nên cân nhắc mua thêm HĐBH để gia tăng quyền lợi!

  • Khám phá các sản phẩm của Generali tại ĐÂY hoặc
  • Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!