ỨNG DỤNG GENVITA

Quản lý hợp đồng, yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm và các tiện ích khác

TẢI APP NGAY

Tôi có quan tâm đến bảo hiểm và muốn được tư vấn chi tiết hơn. Tôi nên liên hệ ai?


Xem tiếp câu trả lời 1/2

Để được tư vấn chi tiết, bạn có thể liên hệ đến Công ty Bảo hiểm thông qua:

  1. Tư Vấn Viên;
  2. Hotline/ Email/ Website của Công ty bảo hiểm;
  3. Các văn phòng chi nhánh/ Văn phòng Tổng đại lý.

Liên hệ Generali tạị ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp!