Tôi đã có BHNT ở Cty A, tôi có thể mua thêm BH ở Cty B không? Quyền lợi có được đảm bảo không?


Xem tiếp câu trả lời 1/2

Bạn vẫn có thể mua thêm gói bảo hiểm của Công ty B dù đã có Hợp đồng bảo hiểm với Công ty A.

Vì đây là 2 Hợp đồng bảo hiểm khác nhau, nên:

  • Quyền lợi bảo hiểm của bạn vẫn được đảm bảo, thậm chí là tăng thêm;
  • Khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra, các Công ty Bảo hiểm sẽ giải quyết theo Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm tương ứng.
  • Khám phá các sản phẩm của Generali tại ĐÂY hoặc
  • Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!