ỨNG DỤNG GENVITA

Quản lý hợp đồng, yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm và các tiện ích khác

TẢI APP NGAY

Tôi đã có BHNT tại Công ty A, tôi có thể mua thêm BH ở Công ty B không? Quyền lợi của tôi có được đảm bảo không?


Xem tiếp câu trả lời 1/2

Bạn vẫn có thể mua thêm gói bảo hiểm của Công ty B dù đã có Hợp đồng bảo hiểm với Công ty A.

Vì đây là 2 Hợp đồng bảo hiểm khác nhau, nên:

  • Quyền lợi bảo hiểm của bạn vẫn được đảm bảo, thậm chí là tăng thêm;
  • Khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra, các Công ty Bảo hiểm sẽ giải quyết theo Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm tương ứng.
  • Khám phá các sản phẩm của Generali tại ĐÂY hoặc
  • Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!