Những quyền lợi của bảo hiểm nhân thọ là gì?


Xem tiếp câu trả lời 1/2
Có 2 quyền lợi chính
  1. Nhận khoản tiền dự phòng khi ốm đau, bệnh tật, tai nạn, tử vong (Quyền lợi bảo vệ).
  2. Nhận khoản tiền tiết kiệm khi kết thúc hợp đồng

Ngoài ra, bạn có thể có thêm các quyền lợi hấp dẫn khác tùy theo sản phẩm như:

  1. Các khoản thưởng định kỳ.
  2. Lãi suất đầu tư hấp dẫn
Khi có bảo hiểm nhân thọ, bạn sẽ:
  • Bớt gánh nặng viện phí nếu ốm đau, bệnh tật
  • Gia đình có dự phòng tài chính nếu bị mất thu nhập do rủi ro tai nạn, tử vong
  • Bớt gánh nặng tài chính nếu rủi ro xảy ra, sớm vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống
  • Khoản tiết kiệm có kỷ luật cho các mục đích như du lịch, mua nhà, giáo dục, hưu trí…trong tương lai
  • Có thể đầu tư sinh lời hiệu quả & an toàn với dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư.
Tìm hiểu các sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ phù hợp với bạn tại ĐÂY hoặc