Tôi nghe nói, bảo hiểm "đóng tiền thì dễ, lấy tiền thì khó"? Có đúng vậy không?


Xem tiếp câu trả lời 1/2
Thực tế, chỉ có các trường hợp sau mới KHÔNG nhận được tiền từ bảo hiểm nhân thọ:

Các trường hợp được quy định rõ trong mục “điều khoản loại trừ” của Hợp đồng.

Ví dụ: Khai báo không trung thực về tình trạng sức khỏe, rủi ro xảy ra trước khi mua bảo hiểm, cố tình tự ý gây thương tích,...

Ngoài ra, các trường hợp lấy được ÍT tiền từ bảo hiểm nhân thọ bao gồm:
  • Chấm dứt hợp đồng trước thời hạn
  • Rút tiền tiết kiệm về ngay từ những năm đầu của hợp đồng
Vì vậy bạn nên:
  1. Hiểu rõ nhu cầu và mục đích của mình khi mua bảo hiểm nhân thọ
  2. Hiểu rõ những quyền lợi của hợp đồng trước khi tham gia.
  3. Khi ký hợp đồng cần kê khai đầy đủ và trung thực thông tin cá nhân, tài chính, tình trạng sức khỏe, v.v.
  4. Chuẩn bị đúng và đủ các giấy tờ như quy định để được giải quyết quyền lợi bảo hiểm
  • Khám phá các sản phẩm của Generali tại ĐÂY hoặc
  • Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!