Người lao động tại nước ngoài muốn tham gia bảo hiểm có được không?


Xem tiếp câu trả lời 1/2

Bạn bắt buộc phải ở Việt Nam khi tham gia Hợp đồng bảo hiểm.

Mặt khác, nếu khi tham gia bảo hiểm bạn ở Việt Nam, nhưng sau đó chuyển đến nước ngoài sinh sống, bạn cần:

  • Thông báo ngay cho Công ty Bảo hiểm;
  • Công ty bảo hiểm sẽ dựa trên thông tin bạn cung cấp để đưa ra quyết định tiếp tục chấp thuận bảo hiểm hay không.
  • Khám phá các sản phẩm của Generali tại ĐÂY hoặc
  • Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!