ỨNG DỤNG GENVITA

Quản lý hợp đồng, yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm và các tiện ích khác

TẢI APP NGAY

Người lao động tại nước ngoài muốn tham gia bảo hiểm có được không?


Xem tiếp câu trả lời 1/2

Bạn bắt buộc phải ở Việt Nam khi tham gia Hợp đồng bảo hiểm.

Mặt khác, nếu khi tham gia bảo hiểm bạn ở Việt Nam, nhưng sau đó chuyển đến nước ngoài sinh sống, bạn cần:

  • Thông báo ngay cho Công ty Bảo hiểm;
  • Công ty bảo hiểm sẽ dựa trên thông tin bạn cung cấp để đưa ra quyết định tiếp tục chấp thuận bảo hiểm hay không.
  • Khám phá các sản phẩm của Generali tại ĐÂY hoặc
  • Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!