Tôi còn đang trẻ, khỏe mạnh và độc thân, vậy tôi không cần bảo hiểm nhân thọ đúng không?


Xem tiếp câu trả lời 1/2

Bạn nên mua bảo hiểm nhân thọ ngay. Vì:

  • Dễ dàng được chấp thuận bảo hiểm
  • Phí bảo hiểm thấp vì tuổi trẻ, sức khỏe tốt, rủi ro thấp - phí bảo hiểm thấp
  • Rủi ro có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, với bất kỳ ai.
  • Tiết kiệm hiệu quả vì tham gia bảo hiểm càng sớm, có khả năng nhận được số tiền tiết kiệm càng lớn khi kết thúc hợp đồng.

Bảo hiểm nhân thọ chỉ mua được khi chưa cần! Khi cần, thì không thể mua được bằng mọi giá!

Vì vậy, hãy tham gia bảo hiểm nhân thọ sớm, bạn nhé!

Liên hệ Generali tạị ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp!