Gia đình tôi có 2 vợ chồng và 2 con nhỏ, tôi nên mua bảo hiểm cho ai?


Xem tiếp câu trả lời 1/2

Bạn nên mua bảo hiểm cho cả gia đình, và:

 • Cha hoặc mẹ là Người được bảo hiểm chính, (các) con là “người thụ hưởng” vì:
  • Cha mẹ là người tạo ra thu nhập chính cho gia đình.
  • Khi rủi ro xảy ra với cha mẹ, Công ty bảo hiểm sẽ chi trả cho con cái.
  • Điều này giúp gia đình đảm bảo về mặt tài chính để có thể tiếp tục cuộc sống.
 • Các thành viên còn lại nên là Người được bảo hiểm bổ sung trong Hợp đồng bảo hiểm vì:
  • Cả nhà đều được bảo vệ trong cùng MỘT hợp đồng.
  • Khi các thành viên còn lại không may gặp rủi ro và được Công ty Bảo hiểm chi trả quyền lợi sẽ giảm gánh nặng tài chính lên người trụ cột.

Thiết lập giải pháp tài chính phù hợp cho gia đình và bản thân với các gói sản phẩm bảo hiểm ưu việt từ Generali ngay hôm nay. Tìm hiểu thêm tại đây