Sản phẩm bảo hiểm đầu tư có ưu điểm gì? Vì sao tôi nên mua sản phẩm này?


Xem tiếp câu trả lời 1/2

Bảo hiểm kết hợp đầu tư có những ưu điểm vượt trội sau:

  1. Vừa có quyền lợi bảo vệ, vừa đầu tư sinh lời.
  2. Mức phí thấp, mệnh giá bảo vệ (mức chi trả rủi ro) cao
  3. Linh hoạt lựa chọn đầu tư (có nhiều loại quỹ đầu tư khác nhau để lựa chọn).
  4. Linh hoạt rút tiền trong suốt thời hạn hợp đồng.
  5. Linh hoạt điều chỉnh mức phí bảo hiểm hàng năm.
  6. Thông tin đầu tư minh bạch, rõ ràng.

Vậy, nếu bạn muốn có giải pháp toàn diện cho gia đình - vừa dự phòng rủi ro, vừa có khả năng sinh lời hấp dẫn dài hạn - hãy sở hữu ngay loại sản phẩm này.

Generali Việt Nam có dòng sản phẩm bảo hiểm đầu tư hấp dẫn nhất thị trường: VITA - Đầu Tư Như Ý. Tìm hiểu ngay