bgPopup
Miễn đóng phí bệnh hiểm nghèo

Giảm gánh nặng đóng phí bảo hiểm, an tâm điều trị bệnh.

  • Miễn đóng phí bảo hiểm của hợp đồng giúp bạn an tâm điều trị bệnh hiểm nghèo

*Sản phẩm bổ trợ không bán riêng, chỉ bán kèm với sản phẩm chính.

generali-vn
text
slogan
Theo dõi Generali trên mạng xã hội
text
text
text
text
(*) Theo Báo cáo Phí Bảo hiểm trực tiếp năm 2022 từ ANIA Hiệp hội các công ty bảo hiểm quốc gia
text
PHONG CÁCH SỐNG NHƯ Ý
texttext
DMCA Protection Badge
© Bản quyền thuộc về Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam