ỨNG DỤNG GENVITA

Quản lý hợp đồng, yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm và các tiện ích khác

TẢI APP NGAY

Phi bảo hiểm đóng thêm


Xem tiếp câu trả lời 1/2

Là khoản tiền:

  1. Khách hàng đóng thêm (ngoài Phí Bảo Hiểm Cơ Bản) để gia tăng số tiền đầu tư, và hưởng quyền lợi đầu tư từ khoản tiền này.
  2. Khách hàng tùy chọn có hoặc không đóng thêm.
  3. Chỉ áp dụng cho dòng sản phẩm Bảo hiểm đầu tư (liên kết chung & liên kết đơn vị).
  4. Số tiền gửi thêm tối đa được quy định tùy theo sản phẩm.
  • Khám phá các sản phẩm của Generali tại ĐÂY hoặc
  • Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!