Phí bảo hiểm định kỳ


Xem tiếp câu trả lời 1/2

Là khoản phí mà Bên mua bảo hiểm phải đóng theo định kỳ để duy trì hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm.

  • Phí bảo hiểm cơ bản: Là khoản phí đóng cho các Sản phẩm bảo hiểm chính
  • Phí bảo hiểm bổ trợ: Là khoản phí đóng cho các Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ

Tùy theo nhu cầu, Khách hàng có thể lựa chọn đóng phí theo định kỳ hàng năm/ hàng tháng/ hàng nửa năm/ hàng quý.

Khám phá các sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ của Generali tại ĐÂY