ỨNG DỤNG GENVITA

Quản lý hợp đồng, yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm và các tiện ích khác

TẢI APP NGAY

Phí bảo hiểm định kỳ


Xem tiếp câu trả lời 1/2

Là khoản phí mà Bên mua bảo hiểm phải đóng theo định kỳ để duy trì hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm.

  • Phí bảo hiểm cơ bản: Là khoản phí đóng cho các Sản phẩm bảo hiểm chính
  • Phí bảo hiểm bổ trợ: Là khoản phí đóng cho các Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ

Tùy theo nhu cầu, Khách hàng có thể lựa chọn đóng phí theo định kỳ hàng năm/ hàng tháng/ hàng nửa năm/ hàng quý.

Khám phá các sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ của Generali tại ĐÂY